👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

V 21 syd

Skapad 2021-06-01 07:14 i Mörarps förskola Helsingborg
Förskola
I Innehåll nedan beskriver ni: Mål och syfte med er undervisning under kommande vecka. Koppla vilka läroplansmål ni planerar att sträva efter denna vecka (2-4 st kan vara rimligt, de ska vara synliga i lärloggen).

Innehåll

Mål:

Ge barnen möjlighet att uppmärksamma läsning genom att fortsatt högläsning och på så sätt främja barnens språkkunskaper.

Ha boksamtal med barnen efter vi läst böckerna för att bland annat ge barnen möjlighet att berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Fortsätta erbjuda barnen bokstäver och ord i olika konstellationer.

Låta barnen göra egna berättelser utifrån bilder.

 

Vi kommer under veckan låta barnen plantera i egenskapad "kruka" .Syfte:

Väcka intresse för bokstäver, ord, böcker, sagor, berättelser och läsning.

 

Låta barnen följa processen från frö till färdig grönsak.

 

 

Kommande vecka reflekterar ni och analyserar för att kunna planera framåt. Veckan efter när ni med bild och text beskrivit barnen och barngruppens lärande går ni tillbaka till planeringen och använder följande frågor i:

Reflektion:

 • vad gick bra,
 • mindre bra,
 • vad fångade barnen,
 • vad behöver vi förändra.
 • är det något i vår pedagogroll vi behöver ändra på?

Analys:

 • varför blev det som det blev när vi gjorde som vi gjorde,
 • hur går vi vidare.

Både reflektion och analys ska vara tydligt kopplade till veckans mål och syfte.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18