👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering av undervisning Dinosaurierna

Skapad 2021-06-01 07:51 i Lagga förskola Knivsta
Förskola
Ett planeringsstöd för undervisning i förskolan.

Innehåll

AKTIVITET: 

1. Målområde

Syfte

Varför har jag valt den här aktiviteten?

Vad är syftet med aktiviteten?

Barnet/barnens frågor / hypotes:

Mål (Lpfö18)

Vilket/vilka mål strävar vi pedagoger efter med vald aktivitet?

Förskolans läroplansmål (strävans mål)

2. Metod/aktivitetsplan

Hur?

Hur ska aktiviteten genomföras?  

I vilken miljö ska aktiviteten genomföras?

Vilket förhållningssätt ska pedagogen ha?

Val av material?

Val av dokumentation och beskrivning av ansvarsområden

Hur anpassas undervisningen från ett genusperspektiv?

Hur anpassas undervisningen från ett språkperspektiv?

3. Utvärdering och analys

På vilket sätt ska vi och barnen utvärdera?

Barnens tankar och reflektioner - vilket lärande uppstod?

Varför blev utfallet som det blev kopplat till syfte och mål?

Hur går vi vidare? Vilka utvecklingsmöjligheter finns?

 

Checklista för planering av undervisning 

 • Ett stöd för att se att de planerade aktiviteterna leder till ett lärande 

Barnen bör få: 

 

 • Utforska, experimentera, och uppleva med flera sinnen och känslor 

 • Utforska samma kunskap på flera olika sätt 

 • Utmanas att tänka nytt och att ställas inför kognitiva konflikter och problem som ska lösas 

 • Utforska projektet kontinuerligt i deras lärmiljö 

 • Möjlighet att utforska projektet i deras vardag 

 • Reflektera kring hur de tänker, lär sig och löser problem 

 • Få hjälp att analysera, sortera och se mönster 

 • Utforska under tillräckligt lång tid 

 • Få tid för inkubation och vila 

 • Uppleva aktiviteterna i ett flöde som leder till intresse, nyfikenhet och lärande 

 • Utforska sina egna intresseområden