👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 8 - Kap. 5 Sannolikhet & statistik

Skapad 2021-06-01 08:22 i Almåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 8 Matematik
Sannolikhet och statistik

Innehåll

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

I undervisning kommer du att lära dig om... (Vad?)

5.1 Sannolikhet; slumpmässigt försök, utfall likformig/olikformig
5.2 Träddiagram; oberoende och beroende händelse
5.3 Kombinatorik
5.4 Tabeller och diagram, medelvärde, median, typvärde, frekvens, relativ frekvens

 

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

Arbeta med läroboken och arbetsblad enskilt och i grupp.

Diskussioner och genomgång i grupp och i klass.

Användning av digitala resurser som ex. matematikxyz.com.

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt (Hur?)

Diskussioner i klassen
En diagnos på kapitlet

Följande kommer att bedömas (Vad?)

Se matris!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Resultatredovisning

Diagnos 5
Diagnos ej genomförd
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du har visat tillräckliga kunskaper på området.