👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar framtid 4. Projektsammanfattning FO2

Skapad 2021-06-01 08:33 i 133421 Förskolan Godsvagnen Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den tredje uppföljningen under läsåret, där vi sammanfattar året som gått. Projektsammanfattningen är en uppföljning av det projektarbete som pågått under läsåret och blir till en pedagogisk berättelse. I projektsammanfattningen gör pedagogerna en analys av undervisningen och hur den har lett till lärande och utveckling hos barnen. Sammanfattningen utgör också ett av underlagen för arbetslagets självvärdering WKI (Stockholms stads Webbaserade kvalitetsindikator).

Innehåll

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möte med naturen

Formulera er Projektsammanfattning med hjälp av materialet i stödtexten nedan. När ni är klara tar ni bort stödtexten och låter er beskrivning vara kvar.

Beskriv med stöd av text och bild projektets innehåll.

Sammanställ uppföljningsperiod 3 till en projektsammanfattning/pedagogiskberättelse med stöd av nedanstående punkter. Som grund använder ni er av tidigare underlag: projektbeskrivning, projektavstämning, reflektion/analys och lärloggar. Syftet är att synliggöra den pedagogiska processen. Använd er av de didaktiska frågorna: vad, hur, varför, när och vem.  

Använd stödmaterialet nedan för att formulera er projektsammanfattning. Starta med en inledning där ni kort beskriver hur det hela började.

I projektsammanfattningen görs en analys av undervisningen och barnens förändrade kunnande/lärande/utveckling. Kom ihåg att publicera och tilldela er Projektsammanfattning när ni är klara.

 

 • Hur uppfyllde vi projektets syfte/fråga?
 • Vilka förväntningar/mål fanns från början?
 • Vad har barnen varit med om i förskolan under året och vad har de fått mer kunskap om?
 • På vilka sätt har barnen haft inflytande i projektet?
 • Hur reflekterade vi med barnen?
 • Vilket lärande och förändrat kunnande har skett i gruppen?
 • Vilket lärande och förändrat kunnande har skett hos enskilda barn?
 • Hur har barnen fått syn på sin egen/varandras lärande och förändrat kunnande?
 • Vilka läroplansmål har vi fokuserat på?
 • Hur har den pedagogiska lärmiljön bidragit till barns lärande?
 • Vilka material och verktyg verkade stödja barnen i deras utforskande?
 • Hur har familjerna/vårdnadshavarna involverats?  

 

Mer stöd till dig som pedagog: Använd Arbetsboken/stödmaterialet för Södermalms pedagogiska år, kopplat till de fyra olika uppföljningarna/planeringarna i det pedagogiska året. I Arbetsboken finns verktyg för observation, dokumentation, reflektion och analys.