👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets vatten

Skapad 2021-06-01 09:28 i Tamburinen Haninge FSK/GR
Förskola
Vi kommer under nästa år låta barnen utforska vatten.

Innehåll

Fokusområde som vi har valt

Natur levande och ickelevande

Projekt Vatten

Då vatten är grunden till liv och död har vi efter barnens intresse har vi valt att starta upp hösten med fokus på vatten. 

Syfte

Syftet är att inkludera alla barn på Myran genom temat vatten. Vatten är ett material och nödvändighet för livet i sig. Alla barn kommer dagligen i kontakt med vatten på olika sätt. O av sett barnets utvecklingsnivå lockar oftast vatten barns nyfikenhet genom känslor, sinnen, experimenterande, utforskande, skapande och rörelse .

 

Uppstartsfråga

Kan du berätta om ditt vatten? Vad har du vatten till?

 

Avdeningens egna värdeord

Demokrati och solidaritet

Inkludering

Olikheter berikar

Kreativitet och fantasi

Innovation

Hållbar utveckling

Upprepa och upprepa igen

Låt det ta tid

Det individuella barnet i den stora barngruppen

 

Så här planerar vi att arbeta med raster

Språk kommunikation och förhandling

Då vatten är ett element barnen dagligen kommer i kontakt med och de flesta barn lockas till vatten skapas naturliga samtal kring vatten. I och med att vi använder oss av AKK förstärks kommunikationen. Vi kommer att inkludera temat vatten i alla situationer t  ex kommer vi sjunga och läsa ramsor om vatten på samlingen. Varje dag erbjuds högläsning för barnen och vissa böcker kommer fokusera kring vatten.

Analogt och digital

Barnen kommer erbjudas att experimentera med vatten och att de då kommer erbjudas digitala och analoga verktyg. Vi kommer ge barnen möjlighet att undersöka vatten med hjälp av projektor, lärplatta, digitalt ägg olika program på lärplattan. Barnen kan få möjlighet att fotografera och ta del av fotografier.

Normkritik/ Normkreativitet

Kan du bygga vatten t ex med klossar? Kan du skapa vatten t ex i lera?

Barns rättigheter

Varje barn får ta med en burk med vatten som de får berätta och undersöka kring. På så vis synliggörs alla barn och är det någon som inte har med sig löser vi det på plats tillsammans med barnet.

Gruppindelning

Vi tänker om och delar in barn och pedagoger i olika grupper och anpassar oss efter dagen ser ut.

Det här blir vårt observationsområde

Vi börjar med barnens burkar och frågar barnen vad har du vatten till? Efter barnens reflektioner får vi se var vi landar. Vatten kan innefatta så mycket. Vi kommer dokumentera det barnen säger i barnens lärloggar, i femspaltaren. Vi kommer att fota och filma tillsammans med barnen.

Så här dokumenterar vi

5 spaltare

Lärloggar

SKA i unikum

Individuella lärloggar

I veckobrev.

 

Så här delar vi upp pedagoger

Vi kommer samarbeta och dela upp arbetet sinsemellan beroende på vilka barn som är på plats. 

 

Material och miljöer vi erbjuder barnen

Vi erbjuder olika mötesplatser inne som ute med fokus på vatten. Vi ändrar om miljön inne med fokus på vatten. T ex "skogen" inne byter fokus till regnskogen. Vi kommer börja införa pastellfärg till det befintliga skapandet. De olika mötesplatserna rymmer ca 5 till 6 barn som mest. Dock säger vi finns det hjärterum så finns det stjärterum om så situationen kräver. En mötesplats är läshörnan en annan skriv o rithörnan. Vi har en utforskar hörna vid ljusbordet, vi har regnskogen och hemvrån och olika bygghörnor och kojor. kojorna kan du gå undan för att få lugn och ro eller max två kompisar.

 

Tid planera tiden

Nejat och Maria planerar och genomför på tisdagar

Isabell och Esmeray planerar, genomför och reflekterar på onsdagar.

På torsdagar får den som behöver planera genomföra och reflektera med de barn som varit frånvarande.

 

Så här reflekterar vi

Vi skriver lärloggar tillsammans med barnen. På måndagar reflekterar vi genom att skriva i 5 spalater och SKA. Vi använder barnens ord och görande, fotografier och filmer ev barnens produkter.