👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 4

Skapad 2021-06-01 10:17 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 6 Biologi
Vi kommer under slutet av höstterminen och i början på vårterminen arbeta med biologi. Vi kommer lära oss om näringskedjor och kretslopp i naturen. Under arbetsområdet kommer ni få forska om djur som lever i Sverige och göra egna näringskedjor.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi kommer under slutet av höstterminen och början av vårterminen arbeta med biologi och Sveriges natur, näringskedjor och ekosystem.

Du kommer få utveckla din förmåga att få förståelse för:

 • hur fotosyntesen fungerar
 • näringskedjor och kretslopp
 • hur ekosystem kan se ut

Bedömning - vad och hur

Efter det här temat så ska du kunna:

- förklara vad ett ekosystem kan vara och hur det kan påverkas

- förklara vad en näringskedja är

- göra en egen näringskedja utifrån ett specifikt område i Sverige.

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer arbeta med:

 • genomgångar/presentationer
 • filmer
 • skriva faktatexter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6