👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spelprojekt avslut

Skapad 2021-06-01 10:33 i 224591 Förskolan Spåret Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Spelprojekt- Barnens populärkultur genomsyrar lek, språk och socialt samspel. I detta projekt har barnen fått gå in på djupet i den digitala spelvärlden- vad händer i deras spelvärld?

Innehåll

 

 • Hur uppfyllde vi projektets syften och varför? Genom att barnen på olika sätt fick berätta samt beskriva sina spel och lyssna på varandra har barnen fått en insikt i hur många olika spel som finns. De har även fått en ökad förståelse för hur man kan arbeta med spel på olika sätt genom att vi bl.a. har ritat, skapat, samtalat, lekt, gjort serier, dramatiserat och använt digitala verktyg.

      

 • Hur vet vi att det skett ett lärande och förändrat kunnande i gruppen och hos enskilda barn? 
  Vi har samtalat med barnen om att deras spel kommer till uttryck i deras lek och speglar sig i deras samtal, språk och skapande. Vi märker att barnen har fått en förståelse för att deras spel kommer till uttryck i deras lek genom att ett medvetet samtal kring detta. Barnen har även blivit självständiga i deras användandet av Ipads och kan spela själva men även hjälpa kompisarna att förstå spelen. 

 

 • Moment 1 - Barnen har berättat och beskrivit sitt favoritspel. Kompisarna ger gensvar som: "Det spelet har jag också", "Det spelet låter roligt." Spelberättandet skapade samtal och diskussion, flera barn kunde relatera till det kompisen berättade.                     

 • Moment 2 - Barnen ritade sitt spel på Ipads i appen "schetches pro" där de själva bestämde hur de ville gestalta spelet med olika färger, penslar och storlekar.                                                                                                 

 • Moment 3 - Barnen fick fundera över vilken karaktär eller sak de tyckte var viktig och därefter fick de skapa den i lera.                    

 • Moment 4 - Barnen ritade en serie/händelse ur sitt spel. Serien består av fyra rutor och barnen får rita händelser ur sitt spel som ska genomsyras av en röd tråd. Här pratade vi mycket om begrepp som manus, rekvisita, dramatisering, teater o.s.v.

 • Moment 5 - Barnen fick i mindre grupper träna på sin serie. De fick tänka om de behöver/vill ha rekvisita och/eller ljudeffekter o.s.v.                                                                                               

 • Moment 6 - Dramatisering och uppspel skedde i både helgrupp och i mindre grupper. Här gick vi igenom hur man är en bra publik - vi lyssnar på varandra, avbryter inte varandra, är schyssta och applåderar när kompisen är klar. 

 • Moment 7 - Vi har skissat vår karaktär, där utmaningen blev att sätta sig själva i huvudrollen.

 • Moment 8 - Vi har utvärderat vårt projekt i mindre grupp och enskilt med en pedagog. 

 

 • Hur har barnen haft inflytande i projektet? Vi har helt och hållet utgått ifrån barnens intressen. Vi märkte tidigt att det fanns ett engagemang för spel och det blev grunden till projektet. Genom projektets gång har vi sett att intresset för lekens roll och hur de leker sina spel har ökat. Vi har därför haft fokus på karaktärer, serieskapandet och dramatisering.

 

 • Hur reflekterade vi med barnen? Vi har gjort två olika utvärderingar, en utvärdering i en mindre grupp där barnen har svarat på fyra reflekterande frågor - Vad har varit roligt? Vad har varit mindre roligt? Är det något av dina kompisars spel som du nu efter projektet skulle vilja veta mer om och prova? Vad har du lärt dig? Vidare gjorde vi en utvärdering där en pedagog sitter med ett barn i taget. I den utvärderingen har pedagogen visat barnet alla hens lärloggar och det barnet har gjort. Under projektets olika moment har vi frågat barnen hur de har upplevt aktiviteten. 

 

 • Hur har barnen fått syn på sin eget/gruppens lärande och förändrade kunnande? Vi har dokumenterat med barnen. Barnen har här fått reflektera över sitt görande och fått en insikt i hur mycket de faktiskt har gjort. 

 • Vad blev bra/mindre bra – och varför? Det vi är otroligt nöjda med är att detta var ett projekt där alla barn kunde delta i på sina egna villkor och eget kunnande. Genom den momentvariation i projektet gavs möjligheten för barnen att delta i de moment de ville och kände sig mest bekväma i. Vi vuxna hade en tanke om att få in mer källkritik i projektet men barnen valde en annan inriktning. Där diskuterade vi i efterhand om vi ändå kanske skulle ha fått med det mer på något sätt. Det tar vi med oss till nästa projekt.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18