👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmrecension

Skapad 2021-06-01 10:32 i Sturegymnasiet Halmstad
Bokrecension
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Filmrecension (muntligt och skriftligt)

Innehåll

Filmrecension

Nu när du sett en film ska du berätta om den muntligt och skriftligt.

Muntlig presentation - förbered dig med hjälp av stödord så att du kan tala fritt och engagerat så att du kan titta på din publik när du berättar om filmen.

Skriftlig presentation - Du ska skriva en sammanhållen text, Filmrecension, i vilken du svarar på de uppställda frågorna nedan. En recension ska inte huvudsakligen vara ett referat av en films innehåll. Den ska berätta lagom mycket, avslöja alltså inte slutet. Den ska ge vägledning till andra som funderar på att titta på filmen. Den ska också vara intressant för andra som också har sett den. Känner man igen sina egna tankar om filmen? Har man ungefär samma uppfattning? 

1. Rubrik - du måste ha en rubrik som ska säga något om filmen och vad du tycker om den. Du får säga din åsikt men tänk på att inte avslöja för mycket.

2. Inledning - här berättar du att det är en film som du ska recensera. Du kan berätta något om upphovsmannen, den person som har gjort eller skapat filmen eller skrivit boken.

3. Presentation av filmen - huvudpersoner. miljö och handling.  (Kort sammanfattning)

4. Presentera din åsikt om filmen. Tala om vad du tycker om filmen och varför. Vilka upplevelser har filmen gett dig? Har den väckt känslor och tankar? Tycker du att filmen var bra? Varför/ varför inte? Vill du fortsätta titta eller är filmen tråkig? Försök att ge exempel från filmen samtidigt som du presenterar din åsikt. Du kan också jämföra filmen med boken.

5. Sätt betyg på filmen med hjälp av stjärnor, solar eller något annat som du tycker är lämpligt. Tänk på att din text ska vara skriven i löpande text med minst 300 ord. Tänk på hur du skriver din text när det gäller meningsuppbyggnad, stavning och styckesindelning. Gör den till en trevlig text att läsa.

Lycka till!

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Kunskapskrav du kan nå med din filmrecension

E
C
A
Tolka
 • Sv  E 9
Tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna.
Tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda.
Koppla
 • Sv  E 9
För enkla resonemang om verket med kopplingar till upphovsman.
För relativt väl utvecklade resonemang om verket med kopplingar till upphovsman.
För utvecklade resonemang om verket med kopplingar till upphovsman.
Dra slutsatser
 • Sv  E 9
Drar till viss del underbyggda slutsatser utifrån historia och kulturell tillkomst.
Drar relativt väl underbyggda slutsatser utifrån historia och kulturell tillkomst.
Drar väl underbyggda slutsatser utifrån historia och kulturell tillkomst.

Skriva

Strategier för att skriva. Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar. Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse. Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
E
C
A
Formulera sig i skrift
 • Sv  E 9
Skriva texter med viss språklig variation, enkel textbindning. I huvudsak fungerande anpassning till texttyp, norm och struktur
Skriva texter med relativt god språklig variation, enkel textbindning. Relativt väl fungerande anpassning till texttyp, norm och struktur
Skriva texter med god språklig variation, enkel textbindning. Väl fungerande anpassning till texttyp, norm och struktur
 • Sv  E 9
Enkla beskrivningar, Enkelt ämnesrelaterat språk I huvudsak fungerande struktur.
Utvecklade beskrivningar 
Utvecklat ämnesrealterat språk Relativ väl fungerande struktur
Välutvecklade och nyanserade beskrivningar, Välutvecklat ämnesrelaterat språk Väl fungerande struktur
Ge omdöme
 • Sv  E 9
Kan ge enkla omdömen om filmer
Kan ge utvecklade omdömen om filmer
Kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om filmer