👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Fjärilars liv

Skapad 2021-06-01 12:33 i Knappekullaskolan Lerum
Vi följer tistelfjärilens livscykel från larv till fjäril på nära håll.
Grundsärskola 1 – 5 Svenska Naturorienterande ämnen Bild
NTA-tema fjärilar (Natur och Teknik för Alla) Hur blir en fjäril till? Vad äter en larv? Hur ser en puppa ut? Vad äter en fjäril? Dessa frågor, och många fler, ska arbetet med fjärilarna ge svar på! Vi kommer att följa en fjärilslarv från en liten larv till en fullt utvecklad fjäril.

Innehåll

 

Konkreta mål:

 • kunna berätta om fjärilens utveckling från larv till fjäril (livscykel)
 • säga något om fjärilarnas överlevnadsstrategier beroende på årstid
 • medverka i framställan av fjärilar
 • namnge några av våra fjärilar
 • dokumentera med bild och text

 

Du visar att du kan genom att:

 • ansvara och ta hand om din fjärilslarv/puppa/fjäril
 • genomföra de olika momenten
 • beskriva fjärilens olika faser med ord/tecken och/eller bilder

Arbetssätt:

 • se filmer
 • läsa ord och enkla faktatexter
 • skriva enkla ord och meningar
 • iaktta och följa vad som händer med våra larver 
 • skapa i olika material fjärilens livscykel
 • färglägga våra vanligaste fjärilar

 

Ämnesspecifika ord och begrepp:

puppa, livscykel, larv, spinna, silke

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  4-6
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av digital teknik.
  Bl  4-6
 • Livscykler hos några växter och djur.
  NO  4-6
 • Överlevnadsstrategier hos några växter och djur beroende på årstid.
  NO  4-6
 • Fältstudier, experiment och sorteringar.Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  4-6
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  4-6
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  4-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  4-6
 • Teckning, måleri och modellering.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av digital teknik.
  Bl  1-3
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande bilder och i att arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
  Bl  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv  E 6
 • Eleven kan med stöd av bilder läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll.
  Sv  E 6
 • Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om elevnära ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv   3
 • Eleven kan med stöd av bilder läsa enkla meningar i elevnäratexter med kända ord och bekant innehåll.
  Sv   3
 • Eleven kan medverka i samtal om innehåller i texter som elven lyssnat till.
  Sv   3
 • Eleven kan med stöd av bilder skriva kända ord.
  Sv   3