👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rödhakens förskola Röd 21-22 Kga SKA D&I: Demokrati

Skapad 2021-06-01 12:57 i Rödhakens förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Demokrati

Innehåll

Planering (mål)

 

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

Välj ett mål ur Lpfö 18 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation

 

Varför ska vi arbeta med detta?

Beskriv utifrån åtgärder i reflektion och analys 19/20 och aktuellt nuläge

Genom att arbeta med demokrati så introduceras barnen bland annat till att börja ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Det är något vi har reflekterat över utifrån föregående års SKA. 

 

Hur arbetar vi?

Beskriv metoder för hur ni ska nå mot målet. Gör det utifrån förskolans pedagogernas förhållningssätt, värdegrund och uppdrag, miljö samt utformning av utbildning och undervisning.

Som en fortsättning på föregående års arbete ska vi arbeta mer aktivt med den pedagogiska dokumentationen och synliggöra den i utbildningen. Genom det kan vi följa barnens intressen, utveckling och lärande. Barnen får även möjligheten att vara delaktiga i skapandet av lärmiljöerna och det material som skapas. Genom att barnen själva får skapa lärandematerial, kan det förhoppningsvis bidra till ett mer varsamt förhållningssätt gentemot det.  

Genom att utgå ifrån boken Vem ser Dim? kan vi dramatisera olika demokratiska situationer, och därigenom låta barnen komma med olika reflektioner och lösningar. Vi pedagoger är en viktig del i arbetet, genom att vi vägleder barnen och är goda förebilder. 

 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

 

Barnen i fokus

Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

 

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

Resultat/måluppfyllelse

Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?