👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English 5: Np writing

Skapad 2021-06-01 13:09 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Engelska
Writing skills

Innehåll

Uppgifter

  • Bedömningsuppgift: Np - writing

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.
    Eng  -

Matriser

Eng
English 5: Np - writing

E-nivå
E-->C
C-Nivå
C-->A
A-Nivå
K. 4 - språklig korrekthet
I (muntliga och) skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. (Eleven bearbetar, och gör förbättringar av, egna framställningar.)
I (muntliga och) skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. (Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.)
I (muntliga och) skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. . (Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.)
K. 5 anpassning och innehåll
I (muntlig och) skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I (muntlig och) skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I (muntlig och) skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation.