👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HABLAR: Una entrevista

Skapad 2021-06-01 13:09 i Maja Beskowskolan Umeå
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
En intervju!

Innehåll

Innehåll

  • Denna uppgift innebär att du ska kunna förstå nedan följande frågor samt kunna besvara dem, mer eller mindre utförligt på spanska. 
  • Du måste lära dig alla frågor samt kunna ge svar på samtliga då du inte vet vilka frågor som jag kommer att ställa till dig.

 

När?

  • Du redovisar för mig torsdag 3 juni eller måndag 7 juni.
  • Du kommer att ha 5-7 minuter på dig att svara på frågorna. Så se till att förbereda dig väl.

 

Hur?

Ta hjälp av alla kapitel och de arbetsuppgifter i Colores 8 som du har arbetat med under hela åk 8. Har du gjort uppgifterna du ska under terminen så kommer detta inte att bli så svårt.

OBS! Tänk på att besvara frågorna i samma tempusform som frågan ställs i. Till exempel, ställs frågan i futurum så ska svaret också vara i denna tempusform.

 

Bedömning

Bedömning kommer att ske enligt den matris som finns nedan. Svaren ja, nej eller vet inte kommer inte att bedömas som godkänt svar och kommer att påverka det slutgiltiga resultatet.

Matriser

M2
HABLAR: Una entrevista

E
C
A
Förstå tal
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Formulera sig muntligt
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta & förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Uttrycka sig muntligt
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.