👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Corda 2

Skapad 2021-06-01 13:39 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Grundskola F Matematik
Corda 2 ger underlag för minst betyget E i matematik enligt grundskolans kursplan och motsvarande kursplan för komvux.

Innehåll

Corda 2 behandlar:

  • Fördjupad taluppfattning av hela tal, rationella tal, tal i potensform och tal i procentform
  • Problemlösning med och utan räknare
  • Procentberäkning med förändringsfaktor
  • Omkrets, area och volym för vanliga geometriska objekt och tillämpningar med skola
  • Variabelbegreppet, ekvationer, linjära samband och tillämpningar med formler i vardagslivet
  • Olika typer av diagram, lägesmått i statistiken
  • Sannolikheter och enkla tillämpningar med kombinatorik

Matriser

Ma
Corda 2

Genomfört
Klarat av
Klarat av på högre nivå
1. Tal med decimaler
1.1 Decimaltal 1.2 Huvudräkning 1.3 Prioriteringsregler
2. Att lösa problem
2.1 Att avrunda 2.2 Längd, vikt, volym och tid 2.3 Enheter med "per"
3. Geometri
3.1 Vinklar 3.2 Polygoner 3.3 Omkrets och area 3.4 Volym 3.5 Skala
4. Tal i olika former
4.1 Negativa tal 4.2 Grundpotensform 4.3 Bråkräkning
5. Procent
5.1 Procentbegrepp 5.2 Att räkna procent av något 5.3 Hur många procent är förändringen? 5.4 Procentuell jämförelse
6. Formler, ekvationer och grafer
6.1 Variabler 6.2 Ekvationer 6.3 Formler i vardagslivet 6.4 Att visa samband i ett koordinatsystem
7. Statistik och sannolikhetslära
7.1 Rita och tolka diagram 7.2 Medelvärde, median och typvärde 7.3 Sannolikheter