👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cykeln

Skapad 2021-06-01 13:49 i Köpinge skola Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Teknik Fysik
Vi kommer att arbeta med teknik och fysik tillsammans. Där ni kommer lära er om cykelns delar, hur de samverkar, cykelns historia samt kraft och rörelse.

Innehåll

Mål:

 • Använda teknikens och fysikens begrepp till att förklara vardagliga händelser.
 • Kunskap om de enkla maskinerna
 • Se hur de enkla maskinerna samverkar i tekniska system
 • Kunna förklara krafters och rörelsers påverkan vid vardagliga sammanhang.

 

Material: Texthäfte, genomgångar, film

 

Begrepp: Acceleration, friktion, tyngdkraft, retardera, kraft, hastighet, tyngdpunkt, Lutande planet, kilen, skruven, hävstången, hjulet, block 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6

Matriser

Fy Tk
Cykeln

Nivå 1
Godtagbar
Nivå 2
Mer än godtagbar
Nivå 3
Mer än godtagbar
Delar som samverkar
Ditt texthäfte om cykeln.
 • Tk  E 6
Jag kan beskriva och ge exempel på några rörliga delar som samverkar i en cykel
Jag kan förklara hur några rörliga delar samverkar i en cykel.
Jag kan förklara hur några rörliga delar samverkar i en cykel. Jag ger exempel på andra liknande lösningar.
Teknikutveckling påverkan
Cykelns historia
 • Tk  E 6
Jag ger exempel på hur cykeln har förändrats över tid och ge något exempel på varför. Jag ger exempel på en betydelse som cykeln haft för individ, samhälle och miljö.
Jag förklarar hur cykeln har förändrats över tid och ger flera exempel på varför. Jag ger flera exempel på flera betydelser (både negativa och positiva) som cykeln haft för individ, samhälle och miljö
Jag förklarar och beskriver hur cykeln har förändrats över tid och förklarar hur människor har tänkt när de har gjort dessa förändringar. Jag ger flera exempel och förklarar flera betydelser (både negativa och positiva) som cykeln haft individ, samhälle och miljö
Kraft och rörelse
Texthäfte från boken Koll på No 6 s.30-41
 • Fy  E 6
 • Fy  E 6
Jag ger några exempel på när några av begreppen sker under en cykeltur.
Jag ger flera exempel och förklarar när flera av begreppen sker under en cykeltur.
Jag förklarar och beskriver när flera av begreppen sker under en cykeltur och hur dessa begrepp hänger ihop.