👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Industriella revolutionen (Hi) Team 8 Vt-21

Skapad 2021-06-01 14:08 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 8 Historia
Detta arbetsområde kommer att föra dig tillbaka till svunna tider när röken låg tjock över städerna. Lyckan över detta var stor ty denna rök var ett tydligt tecken på framgång i samhället. Idag kanske vi undrar hur det kunde förhålla sig så, men det är just så det är med historien; man måste hela tiden utgå från vad människorna där och då tidigare hade upplevt, förstå tankegångarna som rådde och hur dessa tankar kunde få fäste. Tillsammans dyker vi ner i 17- och 1800-talets omtumlande period - revolutionernas tid.

Matriser

Hi
Industriella revolutionen (Hi) Team 8 Vt-21

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Resonera om konsekvenser av den industriella revolutionen ur olika perspektiv
Du behöver hjälp när du ska resonera om konsekvenser av den industriella revolutionen
Du resonerar om konsekvenser på ett enkelt sätt, dvs anger någon konsekvens
Du resonerar om konsekvenser på ett utvecklat sätt, dvs anger några konsekvenser. Dina resonemang innehåller några olika typer av konsekvenser. Du beskriver konsekvenser som varade under lång tid. Motivera genom att beskriva på vilket sätt konsekvensen varade under lång tid.
Du resonerar om konsekvenser på ett utvecklat sätt, dvs anger flera konsekvenser. Dina resonemang innehåller flera olika typer av konsekvenser. Du beskriver konsekvenser som varade under lång tid. Motivera genom att beskriva på vilket sätt konsekvensen varade under lång tid.
Resonera och förtydliga med exempel
Du behöver hjälp när du ska resonera och använda konkretiseringar.
Du bygger under ditt resonemang med något exempel (konkretisering)
Du bygger under ditt resonemang med några exempel (konkretiseringar)
Ditt resonemang innehåller flera exempel (konkretiseringar)
Använda begrepp
Du behöver hjälp när du ska resonera och använda begrepp.
Du använder några relevanta begrepp när du resonerar om industrialiseringen och dess konsekvenser.
Du använder flera relevanta begrepp när du resonerar om industrialiseringen och dess konsekvenser.
Du använder många relevanta begrepp med precision när du resonerar om industrialiseringen och dess konsekvenser