👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundsär: Digital teknik

Skapad 2021-06-01 14:53 i Slöingeskolan Falkenberg
Ett arbetsområde där vi jobbar med datorns delar, säkerhet vid teknikanvändning samt hur tekniken ändrar förutsättningar för olika yrken.
Grundsärskola 6 Teknik
Ett arbetsområde där vi jobbar med datorns delar, säkerhet vid teknikanvändning samt hur tekniken ändrar förutsättningar för olika yrken.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att lära om datorns delar och dess funktioner samt att också  få en förståelse för hur datorer kopplas samman i nätverk och hur nätverken samverkar.

Syftet med området är att eleverna ska få en bild av begreppet säkerhet och vad det kan betyda i relation till digitala resurser som exempelvis mobiltelefon. Samt hur man kan skydda och lagra information digitalt.

Syftet är att du ska kunna analysera hur tekniken förändrar förutsättningar för olika yrken. Du ska få träna på att se konsekvenser, både fördelar och nackdelar. 

Bedömning - vad och hur

VAD

Du ska kunna:

- Lite om datorns delar och funktion: processor, arbetsminne, vad som presenterar (ex. skärm och högtalare) och vad som samlar in data (ex. tangentbord, pekskärm)

- Förklara hur datorer kopplas samman i nätverk och hur Internet fungerar och används

- Vad ska man tänka på vid säker överföring av information i  digitala miljöer

HUR

Genom ett skriftligt test.

 

Du ska även kunna analysera ett yrke genom göra en plansch på papper eller digitalt i ett presentationsprogram. Du ska analysera hur tekniken förändrat yrket genom tiderna och beskriva konsekvenserna, för och nackdelarna med dessa förändringar. Du ska försöka se ur olika synvinklar: individ, samhälle och miljö.

Undervisning och arbetsformer

- filmer

- genomgångar om datorns delar, hur internet fungerar, säkerhet vid digital teknik

-skrivuppgift om hur Internet används

- mindmap om Internet i par (www.mindmup.com)

- kooperativa uppgifter; ex. "fråga, fråga byt"

- genomgång om binära tal + uppgift

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Tk
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vad dator används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer, till exempel diskmaskiner och telefoner
  Tk  4-6
 • Föremål i elevens vardag. Hur de är anpassade efter människans behov och har förändrats över tid.
  Tk  4-6
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att till exempel samtala om teknik och utvärdera arbetsprocesser.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om hur några föremål är konstruerade, fungerar och används.
  Tk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om tekniska lösningars för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Tk  A 6