👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism

Skapad 2021-06-01 15:15 i Vallkärra skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Fysik
Varför drar magneter till sig vissa saker men inte andra? Hur fungerar magneter och vad behöver vi dem egentligen till? Visste du att jorden är ett stort magnetiskt fält? Dessa frågor och mycket annat kommer vi att jobba med i det här arbetsområdet!

Innehåll

Mål

Målet är att du ska träna på att utveckla dina förmågor i att: 

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhälle

Innehåll

 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Enkla systematiska undersökningar (planering, utförande och utvärdering).
 • Dokumentation av enkla undersökningar

Arbetssätt

 • gemensamma genomgångar
 • faktatexter och bilder
 • experiment/undersökningar
 • pararbete
 • diskussioner och samtal
 • förklarande filmer

 

Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället

Du visar att du nått målen genom att förklara vad en magnet är, hur den fungerar och vad den kan användas till. Du deltar i genomgångar, diskussioner och utför försöken och gör enkla dokumentationer.

 

Reflektion-utvärdering

Hur tycker du att de gick att genomföra de olika försöken och dokumentationerna?

Vad kan du utveckla och göra bättre?