👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tala som Ted-muntlig framställning

Skapad 2021-06-01 15:26 i Vist skola Linköping
Hur ska du göra för att fånga din publiks intresse? Hur ska du tala för att få dem att lyssna? Under kommande veckor kommer du att få förbereda en mini-föreläsning - ett eget Ted-tal.
Grundskola 5 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
"Vet du hur det känns..?" Att hålla ett litet tal som berör den som lyssnar är en konst. Vi ska nu öva på detta och hålla tal enligt modellen "Tala som Ted".

Innehåll

När arbetar vi med detta

Från vecka 15-22

Hur ska vi arbeta?

Du kommer att få förbereda en muntlig presentation á la Ted-talk. Ämnet är valfritt och det är du som bestämmer vad din presentation ska handla om. Ämnet ska ligga dig nära och utgå från en egen känsla, idé, åsikt eller upplevelse. På lektionerna kommer du att få arbeta fram ditt tal steg för steg. 

 1. Välja ämne och göra tankekarta över innehållet i din presentation.
 2. Strukturera upp talet:
 • Inledning
 • Huvuddel
 • Avslutning
 1. Göra talkort
 2. Öva på framförandet. Få respons av en kompis.
 3. Presentera för mindre grupp/större grupp. Skriva en utvärdering av egen insats.

 

Vi kommer inledningsvis att inspireras av andras tal och studera hur de gör för att fånga sin publiks intresse. Du får välja ett ämne och göra en tankekarta över vad du vill ta upp i ditt tal. Manusskrivandet påbörjas. När talet är färdigskrivet, gör du talkort som stöd. Slutligen är det bara att öva, öva och öva. Redovisa för en klasskamrat och låt dem ge dig respons på ditt tal. 

Här kommer förslag på vad du skulle kunna tala om:

 • En resa jag gjort.
 • En person som jag träffat. 
 • Jag har en dröm.
 • Att få något på hjärnan.
 • Ett minne för livet.
 • En släkting/kompis du vill hylla.

Konkreta mål

-Ditt mål är att planera och  genomföra ett tal som är 1,5-3 min långt. Ditt tal ska beröra lyssnarna. 

-Syftet är att kommunicera i tal och anpassa språket efter den du pratar till.

Utvärdering/bedömning

- Genom förberedelser av talet.

- Genom ditt muntliga tal (innehåll, struktur, språk, framförandet och användning av talkort bedöms).

Med inspiration från Martin Breakken Fernström och Lotta Bohlin på Årstaskolan (#Tala som Ted, 2013) har detta arbetsområde arbetats fram.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6

Matriser

Sv SvA
Tala som TED

Muntlig redovisning i år 5

På väg mot godtagbar
Nivå 1.
Nivå 2.
Nivå 3.
Innehåll / Fakta
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga presentationer.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga presentationer.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga presentationer.
Upplägg
Redovisningens upplägg - början, huvuddel och avslutning.
Ditt tal innehöll en i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Ditt tal innehöll en relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Ditt tal innehöll en väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Presentation: muntligt
Du läste innantill med visst flyt.
Du talade relativt fritt om ämnet men använde stödord/text till hjälp.
Du talade fritt om ämnet men använde stödord/text till hjälp.
Talets tydlighet
Talar lagom högt och tydligt
Du talade lagom högt men ibland otydligt och mumlande.
Du talade lagom högt och för det mesta tydligt. Du varierade tonläget ibland.
Du talade lagom högt och tydligt. Du varierade tonläget.
Talhastighet
Anpassar talets hastighet efter ämnet och åhörarna och vågar pausa när det behövs.
Du talade snabbt men det gick ändå att hänga med. Du pausade sällan.
Du höll ditt tal i lagom hastighet så att åhörarna hängde med. Du gjorde få pauser.
Du höll ditt tal i lagom hastighet så att åhörarna hängde med. Du gjorde lagom många pauser.