👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt Samhälle åk 3

Skapad 2021-06-01 15:40 i Parkskolan Kristianstad
Vad är ett samhälle? Vad behövs i ett samhälle?
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3)
I det här arbetsområdet får du bl.a. lära dig hur ett samhälle är uppbyggt, vilken betydelse människor och arbetsliv har för sitt samhälle, vad demokrati är.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Du får lära dig:

 • Vad är ett samhälle? 
 • Vad behövs för att ett samhälle ska fungera?
 • Vad är demokrati? 
 • Pengars betydelse.

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att:

 • Samtala och diskutera med dina kamrater om vad som finns och vad som behövs i ett samhälle
 • Vara med och bygga upp ett samhälle
 • Samtala om demokrati och pengars värde
 • Intervju
 • Titta på faktafilmer
 • Titta på lilla aktuellt skola (nyheter)

Hur du får visa vad du kan:

Genom att:

 • Vara aktiv i diskussioner om vad ett samhälle är, vad demokrati är och pengars värde
 • Samarbeta i grupp och tillsammans bygga upp ett eget samhälle

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3

Matriser

Sv SO
Vårt samhälle år 3

Rubrik 1

Vårt samhälle - demokrati, skatter och samhällets uppbyggnad
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samhällets uppbyggnad
Kan enkelt berätta hur ett samhälle är uppbyggt
Kan berätta hur ett samhälle är uppbyggt och ge tydliga exempel
Kan tydligt berätta och jämföra hur samhällen är uppbyggda och ge exempel
Demokrati
Kan enkelt förklara hur demokrati fungerar
Kan förklara hur demokrati fungerar och ger flera exempel på detta.
Kan förklara en demokratiskprocess och göra jämförelser med andra beslutssätt.
Samhällets delar
Kan på ett enkelt sätt göra jämförelser mellan vad som är viktigt och mindre viktigt i ett samhälle
Kan göra jämförelser mellan olika funktioner i samhället och se vilka som är viktiga och mindre viktiga. Använder argument som passar in i diskussionerna
Gör jämförelser mellan olika funktioner i samhället och kommer med välgrundade argument. Kan se att det finns olika intressen i ett samhälle och förstå deras syn.
Pengars kretslopp
Kan enkelt beskriva pengarnas kretslopp i samhället
Kan beskriva pengarnas kretslopp och ge exempel på hur privat och offentlig sektor skiljer sig åt.
Kan beskriva och ge tydliga exempel på hur pengarnas kretslopp fungerar. Kan ge exempel på och jämföra offentlig och privat sektor.