👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsten att påverka, åk 7

Skapad 2021-06-01 16:02 i Tunabergsskolan Uppsala
Planeringen följer konsten att påverka i Svenska direkt 7
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Att framföra sin åsikt, med bra, slipade och välformulerade argument. Det ska vi träna på i detta arbetsområde.

Innehåll

Ämnets syfte

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
  • anpassa språket efter olika syften och sammanhang
  • följa språkliga normer

 

Kunskapskrav 

Skriva olika texter med språklig variation

Muntlig framställning

 

 

I undervisningen kommer vi

Läsa olika insändare och analysera innehåll, språk och form

Träna på att komma på argument och motargument

Skriva en insändare tillsammans

Planera din insändare efter stödmall

Förbereda och hålla argumenterande tal

 

Hur du ska få visa dina kunskaper

Skriva en egen insändare

Hålla ett argumenterande tal i mindre grupp

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
    Sv  E 9

Matriser

Sv SvA
Konsten att påverka i tal och skrift

Når ännu inte detta mål
E
C
A
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Muntlig framställning
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.