👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skräpplockardagarna våren -21

Skapad 2021-06-01 17:25 i Förskolan Jungfrun Falun
Förskola
Skräpplockardagarna med Sopmsamlarmonster och Håll Sverige Rent på Förskolan Jungfrun

Innehåll

Mål

Skräpplockardagarna är en av de största åtgärderna som många kommuner gör för att förebygga och minska nedskräpning och tillsammans värna om vår utemiljö och närmiljö. Det slängs alldeles för mycket skräp i naturen och vi vill lära barnen att slänga saker på rätt sätt genom att bl a  källsortera samt att plocka upp skräp när de är ute i naturen.

Barnen ska få en förståelse för att vara rädda om miljön!

Vi ska lära barnen vad skräpet kommer ifrån och vad som händer när djuren får i sig skräp såsom glasskärvor, papper eller metall.

 

Genomförande 

Vi tar med egna soppåsar och handskar som varje barn får för att plocka skräp och städa i vår närmiljö dvs runt förskolan.

Efter vår skräpplockardag sitter vi och pratar igenom vad vi har hittat, vart ska det sorters samt vad som kunde ha hänt med skräpet.

 

Vi ska låta barnen fundera och komma med förslag på vad som kan hända om man slänger skräp i naturen. Barnen får utforska begreppet hållbar utveckling. 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18