👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

แผนการสอนสระอู

Skapad 2021-06-01 18:43 i Modersmål Trelleborg
Grundskola F Modersmål
สาระการเรียนรู้ สระอู ออกเสียงว่า อู มีรูปสระ - ู เป็นสระเสียงยาว เวลาเขียนให้วางสระไว้ด้านล่าง พยัญชนะต้น เช่น หู รู ปู งู ชู เป็นต้นการผันคำด้วยสระอู การอ่านคำที่สะกดด้วยสระอู การเขียนคำและการแต่งประโยค

Innehåll

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. นักเรียนสามารถอ่านคำที่มีสระอู ได้

๒. นักเรียนสามารถเขียนสระอู  ได้ถูกตำแหน่ง

๓. นักเรียนสามารถเขียนคำสระอู ได้ 

๔. นักเรียนสามารถเขียนประโยคด้วยคำที่สะกดด้วยสระอูได้

กิจกรรมการเรียนการสอน

๑. ครูนำภาพที่เตรียมไว้ มาให้นักเรียนดู( ถู ปู วัว งู หมา หู ขา มือ ตู้ บอล ) และให้นักเรียนบอกว่าภาพใดที่มีคำที่ประสมด้วยสระอู

๒. ครูนำภาพที่นักเรียนเลือกว่ามีคำสระอูติดลงบนกระดาน

๓. ครูสุ่มเลือกนักเรียนโดยการจับฉลาก และให้นักเรียนที่ได้รับการเลือกเขียนคำที่มีสระอู ให้ตรงกับภาพ

๔. นักเรียนอ่านคำที่อยู่บนกระดาน

๕. นักเรียนร่วมกันสังเกตคำที่อยู่บนกระดานและสรุปลักษณะของการการเขียน การอ่าน คำที่มีสระอู

๖. นักเรียนอ่านคำในแบบฝึกหัด โยงเส้นจับคู่ภาพกับคำ และแต่งประโยคคำสระอู  แล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในใบงานที่แจกให้

๗. นักเรียนทำการบ้านทบทวน สระอา และอู ที่เคยเรียนไป จากเอกสารประกอบการเรียน

๘. ครูเขียนคำบนกระดานแล้วให้นักเรียนอ่านคำดังกล่าว

๙. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทั้งฝึกอ่านและเขียนคำที่สะกดด้วยสระอู

การวัดและการประเมินผล

๑ . จากใบงาน

๒. จากการอ่านคำ

๓. การโยงเส้นจับคู่ภาพ กับคำ และการแต่ง ประโยคคำสระอู

สื่อการเรียนการสอน

๑. ใบงาน

๒. บัตรคำ

 

Matriser

Ml
แผนการสอนสระอู

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Eleven urskiljer vissa bokstäver Eleven läser stavelser och enkla ord
Eleven kan alfabetet (med undantag för vissa språk) Eleven läser enstaka ord, enkla uttryck och meningar
Eleven läser enkla texter, t.ex. berättande, beskrivande, poetiska, förklarande Eleven förstår huvudinnehållet och samtalar om det efter egen läsning med hjälp av stödfrågor Eleven skiljer mellan poetiska och berättande texter
Skriftlig produktion
Eleven kan sambandet mellan ljud och skrivtecken Eleven kopierar ord
Eleven skriver sitt namn, enkla ord, korta meningar
Eleven skriver enkla texter Eleven förstår vikten av ordföljd, interpunktion och vissa skrivregler
Språkfärdighet Hörförståelse
Eleven förstår enkla uttryck som gäller eleven själv, dennes familj och närmaste omgivningen Eleven förstår enkla instruktioner Eleven lyssnar aktivt i samtal till andra och förstår
Eleven förstår enkla berättelser som gäller elevens närmaste miljö och vardagliga sysselsättningar och kan besvara enkla frågor om innehållet
Eleven lyssnar, förstår enkla berättelser och dikter, samt återberättar huvudinnehållet
Muntlig interaktion/ produktion
Eleven hälsar, ställer och besvarar enkla frågor Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett enkelt sätt
Eleven berättar enkelt och någorlunda strukturerat om något som har hänt Eleven beskriver enkelt sin familj, sin bostad, sin skolmiljö Eleven deltar aktivt i samtal om välkända ämnen och sysselsättningar
Det finns en viss struktur i berättelsen Eleven beskriver enkelt andra människor, deras upplevelser och erfarenheter Lyssnaren förstår budskapet trots vissa uttals- och grammatiska fel Eleven använder ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter
Kultur och samhälle
Eleven känner till något av modersmålets sagor, sånger, dikter, lekar, musik Eleven känner till något av traditioner och högtider i området där modersmålet talas
Eleven känner till flera sagor, sånger och dikter Eleven känner till viktiga traditioner och högtider
Eleven kan återberätta något från sagor, sånger och dikter Eleven berättar något om traditioner/högtider i hemmet