👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfa, kap 5-6

Skapad 2021-06-01 19:57 i Regnbågsskolan Gullspång
Grundskola 4 Matematik
Längd, vikt, area, omkrets handlar avsnittet om.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Alfa, kap 5-6

Når delar av målet
Når målet
Begrepp - uppg. 1
Rita en ...... vinkel.
Begrepp - uppg. 2
Hur många kilometer är x mil? Vilket är talet x? 8 m x cm = 808 cm
Problemlösning - uppg. 3
Rita en (geometrisk figur som anges) och som har omkretsen x cm. Skriv ut sidornas längd i din figur.
Metod - uppg. 4
Hur stor är arean på din figur i uppg. 3?
Begrepp - uppg. 5
Skriv x dl x cl i centiliter.
Metod - uppg. 6
x liter x cl - x liter, x cl =
Metod - uppg. 7
x hg x g + x hg x g =
Begrepp och metod - uppg. 8
A har x meter till jobbet och B har x meter. Hur mycket längre har A till jobbet?
Metod och kommunikation - uppg. 9
I en flaska finns det x liter saft. A häller upp x dl till sig själv och till sin kompis. Hur mycket saft är det kvar i flaskan?
Begrepp och problemlösning - uppg. 10
En geometrisk figur som anges har arean x dm. Hur lång är den geometriska figurens omkrets?
Begrepp och problemlösning - uppg. 11
Vilket är talet? x kg x hg - x g = x hg
Problemlösning, begrepp, kommunikation - uppg. 12
En (geometrisk figur namnges) har lika lång omkrets som den här geometriska figuren som visas. Hur långa är geometrisk figurens sidor som anges i uppg. ?
Begrepp, metod och kommunikation - uppg. 13
A har saft i en gryta. Det är x liter och x dl. Saften ska hällas upp i flaskor som rymmer x cl vardera. Hur många dl blir det i den sista flaskan då de andra är fyllda?
Begrepp, problemlösning, kommunikation - uppg. 14
En fotbollsplan har formen av en ... där en sida är x m. Runt om finns ett staket. Planens area är x m2. Hur långt är staketet?