👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

5B, kap 3 - mätning och proportionalitet

Skapad 2021-06-01 21:31 i Storkyrkoskolan Stockholm Grundskolor
Planering av arbete med argumenterande texter. Läromedel: ZickZack Skrivrummet.
Grundskola 5 Matematik
Vi arbetar med kapitel 3 som tar upp mätning, måttenheter, viktenheter, längdenheter, volymenheter och proportionalitet, tidsenheter och hastighet.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi arbetar de närmaste veckorna med kapitel 3 som handlar om mätning av vikt, längd och volym.

 

 

Hur ska vi arbeta?

 • Vi har muntliga och skriftliga genomgångar av bokens olika delar
 • Vi kommer att göra egna undersökningar för att träna på att samla information och sedan kunna sammanställa den i tabell och diagram
 • Vi arbetar enskilt, i par och grupp med olika uppgifter för att befästa våra kunskaper.
 • Vi kommer arbeta med problemlösning där du får träna din förmåga att resonera (prata)  matematik genom att jämföra lösningar, ge förslag och testa dig fram att lösa problem på olika sätt

 

Vad ska du lära dig?

 • att använda de olika måttenheterna och se sambandet dem emellan (längdenheter, viktenheter och volymenheter)
 • att se sambandet mellan decimaltal, positionssystemet och mätprefix
 • att kunna omvandla måttenheter (100 g = 10hg= 1kg )
 • att förstå vad proportionalitet är och hur det används 
 • tidsenheter för att beskriva och beräkna tid
 • Se hur vi kan beskriva och beräkna  hastighet med matematikens hjälp

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

 • Genom att aktivt delta på lektionernas genomgångar enskilt och i grupp.
 • Att arbeta med uppgifter i boken, där du visar hur du löser uppgifter.
 • Genom tester, exittickets och i samtal.
 • Du använder och visar att du förstår begrepp

 

Viktiga begrepp och förkortningar:

VIKT- mg,hg,kg

LÄNGD- mm,cm,dm,m,km,mil

VOLYM-cl,dl,l

proportionalitet, tid, öka, minska, tiondel, hundradel, tusendel, vikt, längd, volym