👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppstartsplanering Humlan HT 2021

Skapad 2021-06-02 07:46 i Tamburinen Haninge FSK/GR
Förskola
Det här är en planering för hur vi startar upp projektet i början av terminen. En planering för de första 5-6 veckorna.

Innehåll

Fokusområde som vi valt: Natur - Levande och Icke Levande

Syfte: Syftet med uppstarten är att lära känna barnen och nya pedagoger samt få syn på vad som intresserar barnen och är utforskningsbart. Fokus vid uppstarten kommer också ligga på hur vi ska påbörja arbetet som ett storarbetslag tillsammans med Lysmasken. 

Uppstartsfråga: Vad gör dig nyfiken?

Avdelningens egna värdeord: VI-känsla, Gemenskap,  nyfikenhet, respekt, 

Så här planerar vi att arbeta med Raster,

-Språk, kommunikation​ och förhandling:    

-Digitalt och ​ analogt:

-Normkritik och Normkreativitet:

-Barns rättigheter:

Gruppindelning:

Tvärgrupper.

Olika grupper 3 /avdelning samarbete över grupperna

Det här blir vårt observationsfokus:

Kropp och hälsa

Så här dokumenterar vi:

Observationer, anteckningar, lärloggar. Stanna upp och reflektera.

Göra lärloggar över barnens process. Uppföljning

Så här delar vi upp pedagoger:

Vi delar upp pedagogerna efter intressen och kompetens. 

Material och miljöer vi erbjuder barnen:

Utemiljöer och innemiljöer med naturmaterial och inköpt material (analogt och digitalt)

Tid. Planera tiden:

Superstruktur med rutiner och regler

Så här reflekterar vi: 

Brainstorming. Loopa och validera Ideer. Sortera, strukturera och organisera.

Sätta i verket.