👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Odling- projektavslut

Skapad 2021-06-02 09:23 i 224561 Förskolan Svängen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
En sammanfattning av Kurvans odlingsprojekt, våren 2021

Innehåll

Projektets syfte var att få en förståelse för växtlighet och vår del i att det växer; vad behöver en växt för att växa? Vi intog ett naturvetenskapligt perspektiv där barnen fick möjlighet att utforska genom att gro frön själva, plantera kärnor och uppleva processen när fröet sprack upp och det kom ut en grodd. Vi startade upp projektet för att öka förståelsen och få kunskap om ekosystemet och som ett sätt att arbeta med hållbar utveckling.

Barnen tittade närmare på de olika grödorna både genom digitala verktyg som förstoringsägg, lärplatta och projicering som med mer traditionella skapande tekniker som teckning och målning.

Vi har märkt att barnen fått en större förståelse för vad växter behöver för att växa och medvetenhet om att vi behöver vara varsam om naturen, växter och jord. Vi har sett att barnen erövrat olika begrepp som handlar om odling som de använder när vi reflekterar kring projektet. Genom att få göra själv; plantera, sköta om och dokumentera har barnen blivit medvetna om hur odling går till och hur det ser ut när en växt spricker upp ur kärnan och söker sig upp mot ljuset. De har upplevt hur fort det kan gå som med de gula ärtorna och att vara tålmodiga där det tagit längre tid som med tomat- och paprikafröet. Vissa plantor har dött medan andra vuxit vidare och barngruppens reflekterande, gemensamt och enskilt, har lett till erfarenheter om hur vi kunnat göra på annat sätt. Vi har följt barnens frågor och teorier som uppkommit i samband med reflektioner och försökt pröva dem i den mån det gått. Väggdokumentationen har varit en källa till spontan reflektion barnen emellan och har ofta varit en utgångspunkt i hur vi kunnat gå vidare. I samband med plantering av solrosor kom barnen i kontakt med begrepp som pollinering vilket senare ledde till en början på utforskande av olika slags insekter och deras inverkan på växternas liv.

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18