👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap och teknik - projektavslut

Skapad 2021-06-02 09:40 i 224561 Förskolan Svängen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Sammanfattning av Girens projekt, Naturvetenskap

Innehåll

Vi har nu kommit till avslutningen för vårt projekt naturvetenskap och teknik , vars syfte har varit att få barnen att möta och bekanta sig men även utveckla samt fördjupa sig i de olika områden som finns inom naturvetenskapen. Bl.a. genom experiment såväl inom- som utomhus samt att bekanta sig med olika naturvetenskapliga fenomen.

Barnen har fått vara med om experiment. Vatten, is, snö och salt har vi arbetat med där barnen har fått delge sina hypoteser kring händelseförloppet och varför. Genom experimenten har barnen fått en förståelse för vattnets egenskaper. Detta har vi arbetat med både inom- och utomhus.

I skogen har barnen också utforskat is och snö men vi har observerat och upptäckt djur, växtliv och naturens växlingar, bl.a. har barnen har under vårterminen fått följa två träd och dess utveckling. Barnen har själva varit med och dokumenterat, genom att både fotografera men även rita/måla processerna. Under arbetet har vi även använt oss av  förstoringsägget (mikroskopiskt verktyg) för att titta närmre på is, snö, insekter, löv mm och också upptäckt dess skillnader.

 

Barnen har fått en förståelse för naturens växlingar och hur viktigt det är med vatten och ljus men även djurens och insekternas betydelse  för att växtligheten ska fungera. Ett sätt att förstå hållbar utveckling. 

Vi har också uppmärksammat teknik i vardagen. Vi har tittat på program om hur man uppfinner och bygger olika saker, som har väckt en nyfikenhet och ett intresse för teknik. Vi har uppmuntrat och utmanat barnens egna byggen och konstruktioner i lego, mekano, magnetplattor, tejp och papper mm. Tekniken har även utförts ute, såväl på gården som i skogen,  där barnen bl.a. har byggt och experimenterat med plankor, stubbar och träbitar. Alltifrån gungbrädor till balansbanor.

 

Under projektets gång har vi skrivit ned barnens tankar och vad de sagt, samt talat om  aktiviteterna tillsammans med barnen för att kunna arbeta vidare utifrån deras förutsättningar.

 

Barnen har tyckt att det är väldigt lärorikt och de har utvecklats mycket under läsåret. De talar ofta om sina skapelser som sitter uppe på väggarna och berättar mycket och gärna för oss om dessa.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18