👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte VT år4 - Stora tal

Skapad 2021-06-02 10:09 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Stora tal, många siffror att hålla reda på för att läsa ut talet och för att kunna räkna med talen.

Innehåll

MÅL

Du ska kunna:

 • tolka, säga och skriva stora tal.
 • jämföra och storleksordna stora tal.
 • veta att siffrans placering avgör värdet.
 • använda skriftlig metod för beräkning med stora tal.
 • använda en fungerande metod vid överslagsräkning.

 

ARBETSFORMER

Hur ska vi få öva/lära oss?

 • Vi har gemensamma genomgångar.
 • Du deltar aktivt i undervisningen och delar med dig av dina tankar och sätt att lösa uppgifter. 
 • Vi löser exempeluppgifter på tavlan.
 • Du övar på uppgifter individuellt, i par eller i grupp.
 • Du följer kontinuerligt upp ditt arbete genom att rätta dina uppgifter.
 • Du gör en diagnos där du skattar din egen förmåga

 

BEDÖMNING

Hur och när ska vi bedömas?

 • Vid avslut av kapitel gör du ett sammanfattande prov, där du visar dina kunskaper på det aktuella innehållet.
 • Vid samtal och arbete i helklass och i mindregrupper med problemlösingsuppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6