👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - projektavslut

Skapad 2021-06-02 10:13 i 224561 Förskolan Svängen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Sammanfattning av Girens arbete med matematik

Innehåll

 

Vi har nu kommit till avslutningen för vårt projekt matematik, vars syfte har varit att främja och  ge barnen en grund för deras matematiska utveckling. Genom projektet har barnen fått bekantat sig men även utvecklat samt fördjupat sig i de olika områden som finns inom matematiken.

Vi har bland annat arbetat med olika aktiviteter där de givits möjlighet att upptäcka likheter och skillnader mellan föremål och händelser, hanterat mängd, antal, fått en förståelse för tid och rum samt bekantat sig med matematiska begrepp. Barnen har också fått träna sig i att tänka metodiskt och systematiskt.

Vi har även använt oss av olika matematikböcker bl.a. om Rutan & Randan, två figurer som provat, tänkt och försökt komma på praktiska matematiska lösningar som barnen sedan har fått utöva.

 

Vi har upprepat aktiviteterna vid flera tillfällen och har på så sätt utvecklat och förnyat aktiviteterna men också fyllt på med nya.

Vi har också arbetat både med att upptäcka barnens naturliga utforskande av matematik, samt uppmärksammat dem på att se det matematiska i olika sammanhang. Genom de matematiska övningarna har barnen fått en förståelse för matematikens olika egenskaper.

Under projektets gång har vi dokumenterat och samtalat om aktiviteterna. Barnen har också själva varit med och dokumenterat, genom att både ha fotograferat samt målat/ritat sina aktiviteter, hypoteser och processer.   

Det har varit ett lustfyllt och intressant ämne att arbeta med och vi ser att de utvecklat en ökad förståelse och kännedom kring matematik mycket under läsåret. Det har vi pedagoger både sett och hört då mycket av det som vi arbetat med i projektet även speglat av sig i vardagen. Både i aktiviteter men även i rutinsituationer, ex som vid påklädning som pratar om parbildning.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18