👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kultur med inriktning högläsning- projektavslut

Skapad 2021-06-02 10:37 i 224561 Förskolan Svängen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Sammanfattning av Girens arbete med Kultur med inriktning högläsning

Innehåll

Vi har nu kommit till avslutningen för vårt projekt kultur med inriktning på högläsning , vars syfte har varit att få barnen att fått möta och bekanta sig med böcker och sagor med ett annat språk än svenska. Barnen har fått möta parallellböcker (böcker som har två eller fler språk) där berättelserna varit på både svenska och spanska.  I böckerna har barnen fått möta olika etiska dilemman som efter läsningen diskuterats.

 

Barnen har själva varit med och dokumenterat det de har lyssnat till och pratat om, genom att  rita händelser eller karaktärer från böckerna.

Under projektets gång har vi skrivit ned barnens tankar och vad de sagt, samt talat om  aktiviteterna tillsammans med barnen för att kunna arbeta vidare utifrån deras förutsättningar.

De talar ofta om sina kreationer som sitter uppe på väggarna och berättar mycket och gärna för oss om dessa. Vi märker att arbetet har berikat barnen och att de utvecklats mycket under läsåret.

Genom högläsningen har barnen inte bara fått en förståelse för det spanska språket, utan även blivit mer medvetna kring olika kulturer kopplat till de spanskspråkiga ländernas samhälle. Vi har samtalat om att spanska pratas i många länder runt om på vår jord och att oavsett vart man bor  kan man stå inför samma/liknande dilemman som oss själva. förståelse för sin egen kulturella identitet.

 

 

Barnen har visat stort intresse men också mycket engagemang för spanska språket, genom att de försökt sig på att uttala både ord och meningar ur böckerna. De har också fått en förståelse för betydelsen av orden/meningarna.  Genom projektet har vi även skapat en lista med spanska ”glosor" som vi dagligen använder oss av på samlingen. 

Kopplingar till läroplanen

 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18