👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Podcast - GS

Skapad 2021-06-02 10:45 i Vårbyskolan Huddinge
Grundsärskola 8 Svenska som andraspråk Svenska
Ämnet för denna podcast är "Meningen med livet". Ni ska fängsla lyssnarna med era tankar och åsikter utifrån era blogginlägg. Inspelningen ska vara ca 3-5 minuter.

Innehåll

De förmågor som bedöms är:

- formulera sig och kommunicera i tal,

- anpassa språket efter syften, mottagare och sammanhang.

Matriser

Sv Sva
Podcast - GS

E
C
A
Samtalar
Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor och bidrar till att använda språkliga strategier för att göra sig förstådd.
Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att på ett delvis fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor och använder då språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att på ett väl fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor och använder då språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Lyssnar, bidrar
I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och bidrar till att framföra egna åsikter.
I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och framför egna delvis underbyggda åsikter.
I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och framför egna väl underbyggda åsikter och argument.
Anpassar språket
Eleven bidrar till att anpassa sitt språk till olika situationer och sammanhang.
Eleven anpassar delvis sitt språk till olika situationer och sammanhang.
Eleven anpassar sitt språk väl till olika situationer och sammanhang.