👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik och Mekanik Fy/Te åk8-9

Skapad 2012-03-22 10:45 i Önneslövskolan Papperskorgen
Vi kommer att arbeta med teknik, mekanik, kil, enkla maskiner, block, hjul, lutande planet friktion, hävstång, pendel, tyngdpunkt, krafter, rörelser och sambandet mellan sträcka, hastighet och tid. Vi kommer även att gå igenom tre teknologiska milstolpar i den tekniska historien. Samtidigt som vi läser om de tekniska teorierna och dess historia så kommer vi arbeta med några praktiskt byggen.
Grundskola 7 – 9 Fysik Teknik

Innehåll

Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Efter avsnittet ska du:

Förstå skillnad mellan vikt och tyngd ...................................................

• Kunna tröghetslagen ................................................................................

• Beskriva ett experiment som visar fritt fall ...........................................

• Veta vad krafter uträttar...........................................................................

• Veta hur man kan öka och minska friktion ..........................................

• Veta hur balansen beror av tyngdpunkt och stödyta ...........................

• Kunna mekanikens gyllene regel ............................................................

• Känna till några enkla maskiner ............................................................

Krafter Läs mer

• Kunna rita krafter .....................................................................................

• Förstå reaktionskraft och normalkraft ..................................................

• Kunna använda hävstångslagen ..............................................................

• Förstå varför Galilei betydde så mycket for vetenskapen ....................

Krafter Laborationer

• Använda en dynamometer ......................................................................

• Förstå hur enkla maskiner kan användas .............................................

• Förstå varför höjdhoppare använder flopstilen ....................................

Arbetssätt

 

Under denna period kommer du att få tillfälle att jobba självständigt och tillsammans med andra.

genomgångar

laborationer

egen fördjupning

Bedömning kommer att ske med teknikensgenerella bedömningsmatris med avseende på samtliga aspekter inom de olika områdena.

Bedömning

Se kunskapsmatris för teknik

Arbetsgång planering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9