👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 2

Skapad 2021-06-02 12:18 i Högadalsskolan Härryda
Religion handlar om sådant vi tror men egentligen inte kan veta säkert. Det handlar också om traditioner och om hur människor tänker att vi ska vara mot varandra. Du ska få lära dig om några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, judendom och islam, om likheter och skillnader.
Grundskola 2 SO (år 1-3) Religionskunskap
Religion handlar om sådant vi tror men egentligen inte kan veta säkert. Det handlar också om traditioner och om hur människor tänker att vi ska vara mot varandra.

Innehåll

 

Vad ska vi lära oss om religion?

 • Någon högtid, plats, symbol och berättelse från kristendom, judendom och islam.
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap.

 

Varför ska vi lära oss om religion?

 • För att få en förståelse för vad religion är och att människor kan ha olika tro.

 

Arbetssätt - Hur ska vi lära oss om detta?

 • Läsa texter om barn som har olika religioner.
 • Se filmklipp där likheter mellan de olika religioner tas upp.
 • Jämföra de olika religionerna, lika och olika. 
 • Skriva faktatexter och samtala kring dem.
 • Samtala kring elevnära frågor, till exempel hur man kan använda sig av den gyllene regeln och hur man ska vara mot sina kompisar.
 • Göra en mini-religionsbok.
 • Lyssna till och återberätta berättelser ur Bibeln.
 • Göra en bilduppgift om religionernas olika symboler.

 

Elevinflytande

 • Välja nivå på arbetsuppgifter.
 • Genom ditt deltagande på lektionerna påverkar du samtalsklimatet och diskussionernas kvalitet.

 

Vilka förmågor kommer du att få möjlighet att utveckla?

 • Du får utveckla din förmåga reflektera kring olika livsfrågor.
 • Du får utveckla din förmåga att analysera olika religioner och dess likheter.

 

 Bedömning

 • Du deltar aktivt i samtal.
 • Du reflekterar kring det vi lär oss i olika texter och i filmklipp genom att svara på frågor både muntligt och skriftligt.
 • Du kan återberätta en central berättelse ur Bibeln.
 • Du kan en symbol, en helig plats och en högtid från kristendom, judendom och islam.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  Re   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Re   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  Re   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  Re   3