👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik och teknik åk 6

Skapad 2021-06-02 12:53 i V Bodarna skola Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola 4 – 6 Teknik Fysik
Hur får man lampan att lysa (och slockna)?

Innehåll

Arbetsområde:

Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.

 

Konkreta mål:

- kunna få lysdioder att lysa med hjälp av ledningstråd och batteri och kombinera detta med en strömbrytare

- känna till vad som menas med en sluten krets.

- kunna dokumentera det praktiska arbetet med skisser, modeller och texter. 

- kunna pröva och ompröva idéer. 

- kunna göra en enkel felsökning.

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- kunna genomföra enkla systematiska undersökningar i området

- kunna muntligt eller skriftligt och genom att använda ritningar förklara hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.

-kunna använda ord och begrepp som hör till området t.ex. ström, elektroner, plus- och minuspoler, ledare, seriekoppling, parallellkoppling

 

Undervisning:

Vi tittar på filmer där man förklarar vilka egenskaper elektricitet har, hur man bygger enkla elektriska kretsar och hur man beskriver dessa med ritningar.

Vi  genomför undersökningar och bygger olika typer av elektriska kretsar samt lär oss hur man ritar ett kopplingsschema.

Efter det här får du visa dina kunskaper i ett prov.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  A 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6