👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Systematiskt kvalitetsarbete på avdelning testsnivå

Skapad 2021-06-02 13:48 i Lilla Sköndal Stora Sköndal
Förskola
Verktyget som ni har framför er är en del av Stora Sköndals systematiska kvalitetsarbete. Det är även tänkt att underlätta för er i er verksamhet tillsammans med barnen. Verktyget omfattar inte alla delar av verksamheten på förskolan utan ska täcka in några av de delar vi utifrån ert arbete med barnen tagit fram som särskilt prioriterade. De prioriterade förbättringsområdena för läsåret 2021/2022 är följande:​

Innehåll

Barnet som medborgare i ett hållbart samhälle

-          Ekologisk hållbarhet

-          Ekonomisk hållbarhet

-          Social hållbarhet

 

Syftet med projektet är: Utbildningen ska ge varje barn möjlighet att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt stimulera deras intresse för hållbar utveckling. Stora Sköndals vision ”ett samhälle med en självklar plats för alla” ger oss ett stort ansvar i att bedriva undervisning för barn idag, barn som är morgondagens vuxna och då kommer ställas inför en framtid vi inte vet vad den bringar. För att lyckas med detta behöver vi ge barn möjlighet att utveckla kunskaper om hållbar utveckling- såväl ekonomisk, social som miljömässig.

 

Analysera och bedöm utvecklingsbehov

Planera den kommande veckan

Utgå ifrån

·         Vad har barnen förundrats över och hur utmanar ni dem vidare? 

·         Vad ska ni lägga fokus på?  

·         Vilka aktiviteter ska barnen möta?  

·         Hur planerar ni för läslyftet? 

·         Vilka tillägg i lärmiljön behöver ni göra?

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18