👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik och sannolikhet åk 7-9 - Vux 2

Skapad 2021-06-02 22:27 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Grundskola 9 Matematik
Hur stor chans har man att vinna på lotteri? Hur gör man statistiska undersökningar? Detta är två av många frågor som vi ska få svar på.

Innehåll

Statistik och sannolikhet                                                                                

Vi kommer att ha genomgångar, grupparbete och individuellt arbete.

När: Individuellt

Vad: Statistik och sannolikhet

Examination: Skriftligt prov och lektionsbedömning.

Efter avslutat arbetsområde förväntas du kunna:

 • bestämma medelvärde, typvärde och median
 • avläsa, tolka, granska och konstruera olika typer av diagram
 • kunna beräkna sannolikheten för att en händelse ska inträffa
 • kunna beräkna sannolikheten vid sammansatta händelse och i vardagliga situationer

Examinationsuppgift:

 

Du ska skriva ett skriftligt prov eller göra ett muntligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömningsmatris - Statistik och sannolikhet - åk 7-9

Sannolikhet och statistik

Ej deltagit/genomfört
E
Begrepp
Du beskriver begrepp (t.ex. tabeller, diagram, medelvärde, median, typvärde, risk, chans, händelse, osv) och samband mellan dem på ett sätt som läraren kan följa och använder något uttryckssätt, symboler, uträkningar, tabeller eller bilder. Du använder dessa begrepp i välkända situationer på ett sätt som läraren har lätt att följa.
Metod
Du väljer och använder i huvudsak fungerande metoder för att göra beräkningar med medelvärde, median, typvärde, sannolikheten för en händelse (beroende eller oberoende) och lösa rutinuppgifter med godtagbart resultat.
Problemlösning
Du använder strategier och metoder för att lösa problem i bekanta situationer. Du bidrar till att formulera enkla modeller som går att använda vid problemlösning. Du för enkla resonemang om hur du löser problemet och om resultatets rimlighet (t.ex. vilket lägesmått är lämpligt att använda). Du bidrar till att ge förslag på hur man kan lösa problemet på något annat sätt.
Kommunikation
Du förklarar ditt resonemang och val av metod med hjälp av tabeller, diagram, beräkningar och andra matematiska uttrycksformer på ett sätt som är lätt att följa.