👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vt 21 7C Lyrik, att läsa, analysera och skriva dikter

Skapad 2021-06-02 23:31 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola F Svenska Svenska som andraspråk
Visste du att en sångtext räknas som poesi? Mer om vad poesi är kommer du att få lära dig i vår nästa kurs. Du kommer också få träna på att skriva , analysera och läsa dikter.

Innehåll

Syfte:

Att utveckla sin förmåga att:

 

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Mål:

 • att kunna analysera en dikt och där påvisa t ex olika stilgrepp
 • att kunna skriva en egen dikt
 • att veta vad lyrik är och med inlevelse kunna en dikt

Innehåll:

Ni kommer att få lära er om lyrik, läsa och träna på att analysera och skriva dikter. Ni kommer att få jobba såväl enskilt som i par eller grupp. Mer kan du läsa här:

https://docs.google.com/presentation/d/1cL1NN5DzBe0COMHRKb9JVcc-kr5yY05ALlkoyiBBHak/edit#slide=id.p

V 9-13

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Kunskapsmatris till lyrik

Når inte godtagbara resultat
E
C
A
Läsning - lässtrategier
Läs upp sin dikt
Behöver utveckla strategi att läsa olika sorters av texter. Läsa dikten med rytm.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Skriva - textkvalietet
Skriva dikt
Inte bearbetat/gjort färdigt dikten i presentation och en diktanalys
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Tolka och resonera i skrift
Att i en diktanalys beskriva kopplingen mellan dikten, bilden, titeln och låtvalet.
Behöver utveckla diktanalysen med att tolka och resonera om kopplingen mellan dikten, bilden, låten.
Dessutom kan eleven tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Kombinera text, bild och ljud
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.