👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål serbiska år 7-9

Skapad 2021-06-02 23:45 i Övergripande Modersmålsenhet Oskarshamn
Att läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper, Att använda modersmålet för att kommunicera i tal och skrift Att uttrycka sig varierat och säkert i tal och skrift för att t.ex. berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter Att hitta språkliga strategier för att göra sig förstådd eller förstå andra tex hitta lösningar för att komma över språkliga hinder som att inte veta vad ordet heter, ställa följdfrågor... Att anpassa ditt språk efter mottagare, syfte, och sammanhang/situationer Att reflektera kring hur det är att leva i länder där man talar modersmålet och t.ex. göra jämförelse med Sverige
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Under VT-21 kommer vi att och arbetat med: - Olika du litterära verksamhet i hemlandet (kända författare och litterära kända verksamhet) - Tema: Min resa till en stad i Serbien - Skrivande text med tema Internationellt modersmåls dag - Vad är roman? Läser en känd roman för ungdomar Andela Naneti "Moj deka je bio tresnja" - Lirika, poezi D. Maksimovic "Ne ostavljaj me nikad samu"

Innehåll

 Mål

Att läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper,

Att använda modersmålet för att kommunicera i tal och skrift

Att uttrycka sig varierat och säkert i tal och skrift för att t.ex. berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter

Att hitta språkliga strategier för att göra sig förstådd eller förstå andra tex hitta lösningar för att komma över språkliga hinder som att inte veta vad ordet heter, ställa följdfrågor...

Att anpassa ditt språk efter mottagare, syfte, och sammanhang/situationer

Att reflektera kring hur det är att leva i länder där man talar modersmålet och t.ex. göra jämförelse med Sverige

  Vi kommer att arbeta efter följande sätt:

 Vi kommer under terminen arbeta med följande arbetsområden

   Dessa förmågor tränar vi genom att:

Skriva egna texter av olika slag (t.ex. novel, återberättelse, fabel,..)

Tala modersmålet så mycket som möjligt under lektionerna i större eller mindre grupper

Läsa olika texter (t.ex. skönlitterära, faktatexter, texter från läroboken, andra elevers texter…)

Träna på skrivandet, genom  att skriva olika uppsatser.

Utöka sitt ordförråd genom att träna in glosor, läsa och skriva texter

Träna på hur språket är uppbyggt (t.ex. ordföljd, grammatiska regler...) och göra jämförelser med det svenska språket

Undersöka olika länder där modersmålet talas och reflektera över traditioner, kultur och olika samhällsfrågor. Vi gör jämförelser med Sverige.

 

      Bedömning

 

Din muntliga förmågan kommer att bedömas regelbundet under lektioner: hur aktiv du deltar i undervisningen och hur kommunicerar du med andra, även muntliga presentation kommer att bedömas

Din förmåga att förstå innehållet i en text

Din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift så andra förstår

Din förmåga att förstå vad andra säger och t.ex. delta i samtal

Din förmåga att bearbeta och utveckla dina texter, samt anpassa efter mottagare och syfte, samt situationer

Din förmåga att reflektera kring likheter och skillnader mellan olika kulturer