👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska åk 6 20/21

Skapad 2021-06-03 09:09 i Vallhamra skola 7-9 Partille
Grundskola F Moderna språk - språkval
Slutbetyg för franska år 6, elevernas första läsår med franska. Bedömningen är baserad på läs- och hörförståelseprov, muntliga prov, skrivuppgifter och lärarens intryck från lektionerna.

Innehåll

Bedömningarna i matrisen baseras på följande bedömningsunderlag: 

Läsa: läsförståelsetester av olika format som ger en bred bild av förmågorna.

Lyssna: hörförståelsetester av olika format som ger en bred bild av förmågorna.

Muntlig produktion och interaktion: muntliga produktion och interaktion under lektionstid, med möjlighet till individuell komplettering för elever med behov av detta.

Skriftlig produktion: olika skrivuppgifter under lektionstid kopplat till ämnesinnehåll, med möjlighet till individuell komplettering för elever med behov av detta.

Interkulturell kompetens: bedöms i samband elevens muntliga och skriftliga produktion.

 

Vid bedömning beaktas all information om elevens kunskaper, vilket innebär att jag i fall där t.ex. underlaget från olika prov avviker från mina tidigare bedömningar ser över helheten. Även vad eleven visat på lektionstid vägs in till en helhetsbedömning.

Matriser

M2
Franska år 6

F
E
D
C
B
A
Lyssna
Betyget F innebär att kunskapskraven för betyget E ännu inte är uppfyllda.
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
Läsa
Betyget F innebär att kunskapskraven för betyget E ännu inte är uppfyllda.
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Skriva
Betyget F innebär att kunskapskraven för betyget E ännu inte är uppfyllda.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser. I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser. I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Tala
Betyget F innebär att kunskapskraven för betyget E ännu inte är uppfyllda.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser. I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enkla problem i interaktionen.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser. I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen.
Interkulturell kompetens
Betyget F innebär att kunskapskraven för betyget E ännu inte är uppfyllda.
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.