👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MALL för terminsplanering Modersmål 1, Gymnasiesärskola

Skapad 2021-06-03 09:33 i Modersmålsenheten Helsingborg
Gymnasiesärskola Modersmål
Under våren kommer du att möta många spännande utmaningar i modersmålsundervisningen. Vi kommer att arbeta med flera olika tema och arbetsområden, som du och dina kompisar kommer att få planera tillsammans med mig.

Innehåll

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 

...du tillsammans med dina kompisar ska utvecklar ditt modersmål genom att tala, samtal, läsa och skriva.

Du kommer att:

 • läsa olika slags texter
 • samtala och resonera kring texter av olika slag, tex berättande texter, fakta texter, ...
 • framföra åsikter och tankar kring det du läst/hört
 • skriva texter av olika slag så andra förstår innehållet, tex berättande text, ...
 • ...

 Så här ska vi arbeta...

...Vi kommer att arbeta med olika tema som du och dina kompisar varit med och bestämt.
Vi kommer att arbeta tillsammans i grupp men också enskilt, var och en. Vi kommer att arbeta med olika material och digitala verktyg, som stöd för lärandet. Du kommer att får visa dina kunskaper i läsa, tala, samtala och skriva på olika sätt.
 
Vi kommer att göra planeringar för de olika tema, som vi tillsammans valt:
 • Djur
 • Rymden
 • Världen omkring mig
 • Mina fritidsintressen
 • ...

Jag kommer att bedöma på vilket sätt du...

 • läser och förstår olika sorters texter
 • resonerar kring innehåll i texten (tex. genom att använda ord och begrepp, koppla fakta, göra jämförelser, se samband/orsak och konsekvens...)
 • kan skriva (uttrycka dig i skrift) så andra förstår (tex början/handling/slut, punkt/frågetecken/stor bokstav, stava vanliga ord)... 
 • ...

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att tala och skriva på modersmålet.
  Mos
 • Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
  Mos
 • Förmåga att läsa och reflektera över skönlitteratur och andra typer av texter för olika syften.
  Mos
 • Förmåga att diskutera samt reflektera över kultur, samhälle, geografi och natur i områden där modersmålet talas, utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Mos
 • Centralt innehåll
 • Ord- och begreppsförråd på modersmålet.
  Mos  -
 • Språklig anpassning till situation och mottagare.
  Mos  -
 • Strategier för att göra sig förstådd och få fram sitt budskap.
  Mos  -
 • Språkriktighet och stil i samband med talade och skrivna texter.
  Mos  -
 • Olika typer av texter, utifrån elevernas intressen och studieinriktning.
  Mos  -
 • Berättande texter, bilder och musik som handlar om vardagsliv, relationer och livsfrågor.
  Mos  -
 • Traditioner, samhällsförhållanden, natur och geografiska förhållanden i språkområdet.
  Mos  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar i samtal på sitt modersmål genom att framföra och efterfråga tankar och åsikter på ett sätt som för samtalet framåt. I samtal anpassar eleven språket efter syfte, mottagare och sammanhang. Utifrån sitt modersmåls särdrag skriver eleven texter som är begripliga, sammanhängande och anpassade till sammanhanget.
  Mos  A
 • Eleven deltar i samtal på sitt modersmål genom att framföra och efterfråga tankar och åsikter på ett sätt som till viss del för samtalet framåt. I samtal anpassar eleven delvis språket efter syfte, mottagare och sammanhang. Utifrån sitt modersmåls särdrag skriver eleven texter som är begripliga, delvis sammanhängande och delvis anpassade till sammanhanget.
  Mos  C
 • Eleven deltar i samtal på sitt modersmål genom att medverka i att framföra samt efterfråga tankar och åsikter. I samtal medverkar eleven i att anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang. Utifrån sitt modersmåls särdrag skriver eleven mycket enkla texter och medverkar i att anpassa texterna till sammanhanget.
  Mos  E
 • Eleven läser texter med gott flyt. Genom att reflektera över och göra utvecklade sammanfattningar av texternas innehåll visar eleven god läsförståelse. Utifrån egna erfarenheter för eleven utvecklade resonemang om texternas budskap.
  Mos  A
 • Eleven läser texter med flyt. Genom att reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texternas innehåll visar eleven tillfredsställande läsförståelse. Utifrån egna erfarenheter för eleven enkla resonemang om texternas budskap.
  Mos  C
 • Eleven läser texter med visst flyt. Genom att reflektera över och medverka i att göra sammanfattningar av texternas innehåll visar eleven läsförståelse. Utifrån egna erfarenheter medverkar eleven i att föra resonemang om texternas budskap.
  Mos  E
 • Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan förhållanden i språkområdet och Sverige.
  Mos  A
 • Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader mellan förhållanden i språkområdet och Sverige.
  Mos  C
 • Eleven medverkar i att föra resonemang om likheter och skillnader mellan förhållanden i språkområdet och Sverige.
  Mos  E

Matriser

Mos
Kunskapskrav Gymnasiesärskola Modersmål 1

Kunskapskrav- Gymnasiesärskola Modersmål 1

E
C
A
Samtala
Eleven deltar i samtal på sitt modersmål genom att medverka i att framföra samt efterfråga tankar och åsikter. I samtal medverkar eleven i att anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven deltar i samtal på sitt modersmål genom att framföra och efterfråga tankar och åsikter på ett sätt som till viss del för samtalet framåt. I samtal anpassar eleven delvis språket efter syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven deltar i samtal på sitt modersmål genom att framföra och efterfråga tankar och åsikter på ett sätt som för samtalet framåt. I samtal anpassar eleven språket efter syfte, mottagare och sammanhang.
Skriva
Utifrån sitt modersmåls särdrag skriver eleven mycket enkla texter och medverkar i att anpassa texterna till sammanhanget.
Utifrån sitt modersmåls särdrag skriver eleven texter som är begripliga, delvis sammanhängande och delvis anpassade till sammanhanget.
Utifrån sitt modersmåls särdrag skriver eleven texter som är begripliga, sammanhängande och anpassade till sammanhanget.
Läsa
Eleven läser texter med visst flyt. Genom att reflektera över och medverka i att göra sammanfattningar av texternas innehåll visar eleven läsförståelse. Utifrån egna erfarenheter medverkar eleven i att föra resonemang om texternas budskap.
Eleven läser texter med flyt. Genom att reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texternas innehåll visar eleven tillfredsställande läsförståelse. Utifrån egna erfarenheter för eleven enkla resonemang om texternas budskap.
Eleven läser texter med gott flyt. Genom att reflektera över och göra utvecklade sammanfattningar av texternas innehåll visar eleven god läsförståelse. Utifrån egna erfarenheter för eleven utvecklade resonemang om texternas budskap.
Jämförelse
Eleven medverkar i att föra resonemang om likheter och skillnader mellan förhållanden i språkområdet och Sverige.
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader mellan förhållanden i språkområdet och Sverige.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan förhållanden i språkområdet och Sverige.