👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

X Matematik

Skapad 2021-06-03 09:41 i Fjälkinge skola Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Matematik
X Matematik Planering kapitel 1-5

Innehåll

Planering i matematik åk 7

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

·         formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

·         använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

·         välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

·         föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Bedömning

·         Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

·         Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

·         Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Arbetssätt

·         Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

Diagnoserna

Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på, de bedöms ej.

Bedömningsunderlag

1.       Skriftliga prov

2.       Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

 

 

 

 

Matriser

Ma
Matematikboken X år 7

Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Tal och räkning
Naturliga tal. Skillnad på siffror och tal. Positionssystemet. De fyra räknesätten.
Negativa hela tal
Tal i bråkform
Tal i decimalform
Samband mellan tal, bråkform och decimalform.
Avrundning
Överslagsräkning
förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet
Stor, smått och enheter
Multiplikation och division med 10, 100 och 1000.
Multiplikation med stora och små tal.
Division med stora tal.
Division med små tal.
Enheter för vikt.
Enheter för volym.
Längd, tid och samband
Enheter för längd.
Tid och rörelse
Hastighet. Samband mellan sträcka, tid och hastighet.
Tabeller och diagram. Avläsa, tolka och rita diagram.
Lägesmått. Medelvärde, median och typvärde.
Algebra och mönster
Numeriska uttryck. Uttryck med flera räknesätt. uttryck med parenteser. Kunna hantera räknesätten i rätt ordning.
Algebraiska uttryck. Ex b x h.
Mönster. Skapa mönster. Beskriva logiska mönster matematiskt och med ord.
Teckna algebraiska uttryck. Lösa ekvationer. Teckna ekvationer.
Geometri
Vinklar. Känna igen och jämföra olika vinklar, mäta och rita vinklar.
Vinkelsumma. Sambandet mellan antalet hörn och vinkelsumman hos månghörningar.
Känna igen och namnge olika geometriska figurer.
Rita olika geometriska figurer.
Omkrets. Beräkna omkretsen hos vanliga geometriska figurer.
Area. beräkna arean hos vanliga geometriska figurer. Enheter för area.
Skala. Använda skala för att matematiskt beskriva förhållanden i vardagen.
Bråk och procent
Andel i bråkform.
Andel i procentform.
Andel i decimalform och procentform.
Delen från bråkform, t ex hur mycket är 2/3 av 90 kr.
Delen från procentform, t ex hur mycket är 25% av 200 kr.