👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik & ärftlighet.

Skapad 2021-06-03 12:26 i Norretullskolan Kristianstad
Planeringsmall för Norretullskolan i Kristianstad
Grundskola 9 Biologi
Varför ser du ut som du gör? Kan du snart bestämma över dina framtida barns utseende? Eller vill du kanske vara med att bota cancer?

Innehåll

Om arbetet

Ni ska lära er om hur cellen fungerar och hur vi ärver våra egenskaper genom vårt DNA. Efter det ska vi kort beröra/ta reda på hur vi kan använda denna kunskapen till att få mer mat, bota sjukdomar och annat inom ett område som heter genteknik. 

Vi kommer att ha genomgångar, se på filmer, ha diskussioner och avsluta med redovisning och besvara frågor. 

 

Följande kommer att bedömas

 •  diskutera om hälsa och miljö och framföra och bemöta åsikter och argument
 •  dina kunskaper om evolutionsteorin
 •  resonera om ärftlighet
 •  hur påverkar detta oss människor

Detta kan du uppnå genom att kunna följande:

Genetik:

 • cellens organeller och deras funktioner
 • skillnad på växt och djurcell
 • kromosomer
 • gener
 • DNA
 • de olika celldelningarna ( meios och mitos)
 • könskromosomerna
 • hur DNA är uppbyggt
 • hur blir det flicka/ pojke
 • dominanta och recessiva gener
 • korsningsschema
 • mutationer och vad som orsakar mutationer och vad det kan leda till
 • samspelet mellan arv och miljö

Matriser

Bi
Bedömningsmatris planering, Norretullskolan

ej godtagbara kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Eleven når