👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och natur

Skapad 2021-06-03 13:31 i Rågsveds grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Vi ska under några veckor lära oss mer om djur och natur. Syftet är att eleverna ska få kunskaper om vilka djur som lever i de svenska skogarna samt vad de äter och hur de lever.

Innehåll

Vad:

 • vi lär oss benämna några djur i de svenska skogarna
 • vi lär oss skillnaden mellan rovdjur och växtätare
 • vi lär oss vad de olika djuren äter
 • vi lär oss hur djuren lever och bor

Varför: 

Undervisningen ska bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden.

Hur:

 • vi tittar på faktafilmer
 • vi läser faktatexter
 • vi sorterar djuren utifrån dess olika kännetecken för att hitta likheter och skillnader
 • vi jämför djuren i de svenska skogarna och utforskar (genom besök på Skansen) hur de lever
 • vi ritar de olika djuren
 • vi skriver de olika djurens namn
 • vi skriver en återberättande om besöket på Skansen

När: 

Under veckorna 19-22 VT21

Språkfokus:

Vi kan samtala om rovdjur och växtätare. Vi kan namnge någon/några rovdjur respektive växtätare och beskriva varför de kategoriseras som de gör. Vi fokuserar på ord och begrepp som: växtätare, rovdjur, päls, tassar, skog, föda, djurens namn. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -