👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dalarna

Skapad 2021-06-03 13:48 i Fredriksbergsskolan Ludvika
Mall för Pedagogisk planering lå 13/14
Grundskola 2 – 3 Svenska Svenska som andraspråk Bild SO (år 1-3)
Dalarna är vårt landskap men vad vet du om det? Känner du till Carl Larsson, Falu gruva, Zorn, Rättvik, Siljan, Vasaloppet m.m? Vet du vad du kan göra här? Detta och mycket mer kommer du att få lära dig om när vi arbetar med/om Dalarna. Spännande!

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

I detta område ska du lära dig mer om vårt landskap Dalarna. Vi kommer att titta på kartor, leta efter naturtyper, ta reda på vad det finns för skogsbruk, gruvor, turism, kultur, kända personer och sevärdheter i Dalarna. 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att;

* titta på film

* söka information på Internet

* läsa  

* samtala och arbeta i grupp (se ovan)

* skriva faktatexter

* skapa egna kurbitsar

 

Vad kommer att bedömas?

Du ska kunna;

* peka ut var Dalarna ligger på en karta och sätta ut några av städerna, fjällen, älvarna och sjöarna som finns i Dalarna

* berätta och ge exempel på vad det finns för naturtyper i Dalarna

* berätta något om flera kända personer i Dalarna, ex. Zorn, Carl Larsson

* berätta och ge flera exempel på vad du kan göra i Dalarna och vad det finns för sevärdheter

* skriva en faktatext om Dalarna och någon känd person/ställe

* skapa din egen kurbits

Hur du får visa vad du kan?

Du får visa vad du kan genom att;

* delta aktivt under lektionerna

* svara på frågor och berätta muntligt om det du har lärt dig

* skriva en egen faktatext

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3

Matriser

Sv Bl SO SvA
Dalarna

Du är på väg att nå målen för år 3
Du har nått målen för år 3
Du har klarat målen för år 3 med bravur
Kultur och kulturella händelser
Kunna nämna en känd person från Dalarna och berätta om vad den gjort/gör. Kunna nämna en typisk sak från Dalarna t.ex dalahästen.
Kunna nämna fler kända personer från Dalarna och kunna berätta vad de blivit kända för. Kunna nämna flera typiska saker från Dalarna och vilken betydelse de haft för lanndskapet.
Kunna nämna fler kända personer från Dalarna och kunna berätta vad de blivit kända för. Kunna nämna flera typiska saker från Dalarna och vilken betydelse de haft för lanndskapet. Känna till om Gustav Vasas resa genom Dalarna.
Ta del av information från olika medier.
Du ska vara aktiv lyssnare vid genomgångar, när du lyssnar på berättelser och ser på filmer. Du kan ta del av text från internet och böcker.
Du ska vara aktiv lyssnare vid genomgångar, när du lyssnar på berättelser och ser på filmer. Du ska kunna återberätta delar av det du sett och hört. Du kan ta del av text från internet och böcker och kunna återberätta delar av det du läst.
Du ska vara aktiv lyssnare vid genomgångar, när du lyssnar på berättelser och ser på filmer. Du ska kunna återberätta delar av det du sett och hört. Du kan ta del av text från internet och böcker och kunna återberätta delar av det du läst.Utifrån detta kan du formulera egna åsikter och frågor.
Kombinera text och bild och redovisa muntligt
Du ska rita en typisk dalasak och skriva en enkel text om den.
Du ska rita en typisk dalasak och skriva en text om den. Andra förstår din text och bild och blir intresserade av ditt arbete när du redovisar muntligt.
Du ska rita en typisk dalasak och skriva en text om den. Andra förstår din text och bild och blir intresserade av ditt arbete när du redovisar muntligt utan att läsa innantill.
Kartan
Peka ut Dalarna i Sverige och kunna sätta ut Ludvika.
Peka ut Dalarna i Sverige. Kunna sätta ut Ludvika, Falun, Borlänge, Siljan och Dalälven. Veta vilka naturtyper som finns i Dalarna.
Peka ut Dalarna i Sverige. Kunna sätta ut Ludvika, Falun, Borlänge, Siljan och Dalälven. Veta vilka naturtyper som finns i Dalarna och kunna några höga berg och några fler sjöar.