👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krig, kungar och andra kända personer under Medeltiden och Vasatiden

Skapad 2021-06-03 13:59 i Fredriksbergsskolan Ludvika
Ett arbete runt den delen av medeltiden, stormaktstiden som berör kungar och krig med en fortsättning in i Vasatiden.
Grundskola 2 – 3 Historia
Nu ska du känna till om en del av de kungar och drottningar som hade makt under Medeltiden, Stormaktstiden och Vasatiden och vad som hände...

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetet är att få en inblick i vad som händer i Sverige, och till viss del ute i världen, och vilka som styrde landet och hur de regerade. 

Vi kommer också att resonera runt begreppen informationskällor och källkritik.

Arbetssätt

Arbetet kommer att utgå från skolans olika digitala plattform. Vi har gemensamma diskussioner och grupparbeten, söker fakta för att sedan redovisa inför klass. 

     
     

 

   
     
     
     

Övriga lästips:  www.so-rummet.se    

Bedömning

 Dina kunskaper kommer att bedömas utifrån hur väl du kan:

 • berätta om gestalter och händelser under Medeltiden och Vasatiden.
 • undersöka och reflektera hur utvecklingen ser ut från 1000-talet och framåt.
 • resonera om källkritik och historiska källor.

Bedömningen sker i samtal i smågrupper.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  A 6