👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Detektivhistoria åk 5

Skapad 2021-06-03 15:05 i Björkåsskolan Grundskolor
Grundskola 4 Svenska
Vi har gemensamt arbetat med "Klara svenskan" och följt en detektivhistorian ur läromedlet. Vi har arbetat med miljöbeskrivningar och personbeskrivningar, motiv, villospår, ledtrådar och en vändpunkt.

Innehåll

Mål med undervisningen

Under arbetsområdet kommer du ges möjlighet att utveckla din förmåga att/lära dig om:

 • hur en deckare kan vara uppbyggd genom att läsa ur Klara svenskan
 • skriva texter med tydligt innehåll, fungerande struktur och språkriktighet
 • använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet
 • skriva berättande texter som innehåller gestaltande beskrivningar och handling

Undervisning och arbetssätt

Du kommer att få:

 • lyssna till högläsning ur Klara svenskan
 • arbeta med olika övningar som utvecklar din förmåga att beskriva karaktärer, platser och händelser
 • arbeta med stödstrukturer så som tankekartor för att underlätta skrivandet
 • lära dig om en deckares textuppbyggnad
 • träna dig i att skriva en egen deckare

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • skriva en deckare med ett strukturerat innehåll med tydlig början, handling och avslut
 • stava rätt och skriva korrekta meningar med stor bokstav, punkt och andra skiljetecken
 • variera ditt språk när du skriver din deckare
 • beskriva karaktärer, platser och händelser i din deckare

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Berättande text - Klara svenskan

På väg att nå en grundläggande nivå
Grundläggande nivå
Har god förmåga
Har mycket god förmåga
Skiljetecken
Jag skriver ofta meningar utan punkt och stor bokstav.
Jag skriver ofta punkt, kommatecken, frågetecken och stor bokstav.
Jag skriver punkt, kommatecken, frågetecken och stor bokstav med god säkerhet.
Jag skriver punkt, kommatecken, frågetecken och stor bokstav med mycket god säkerhet.
Beskriva miljöer och personer så att bilder skapas för läsaren
Jag saknar miljö och personbeskrivningar.
Jag ger beskrivningar på miljöer och människor flera gånger. Jag använder mest adjektiv för att skapa bilder.
Jag ger ofta beskrivningar på miljöer och människor i min text. Jag beskriver genom att använda sinnen.
Jag ger beskrivningar på miljöer och människor genom hela min text. Jag beskriver genom att använda sinnen. Jag använder beskrivande verb för att skapa bilder.
Struktur
Jag saknar början, mitten och ett slut.
Jag kan skriva en text med början, mitten och ett slut.
Jag kan skriva en text med början, mitten och ett slut.
Jag kan skriva en text med början, mitten och ett slut.
Varierat språk
Varierat språk
Jag använder enkla ord.
Jag skriver med ett enkelt språk, vardagsuttryck.
Jag varierar orden.
Jag varierar orden och skriver ord som hör till deckargenren. Orden höjer kvalitén på texten.
Språk
Jag blandar tempus i berättelsen.
Jag använder tempus med viss säkerhet i berättelsen.
Jag använder tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen.
Jag använder tempus på ett riktigt sätt genom hela berättelsen.