👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt åk 7 vt 2021

Skapad 2021-06-03 18:41 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Ett arbetsområde kring lag och rätt.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Ett arbetsområde kring lag och rätt.

Innehåll

Syfte

När du läser samhällskunskap så ska du utveckla kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. I det här arbetsområdet betyder det att du ska förstå hur den svenska rättssäkerheten är uppbyggd och hur den ska säkerställas genom att polisen, socialtjänsten, domstolen och kriminalvården samarbetar kring detta. Du ska förstå varför vi har lagar, och hur de påverkas och förändras.

Du ska också få vara med och se olika samhällsfrågor ur olika perspektiv. I det här arbetsområdet innebär det att du ska få fundera på orsaker och konsekvenser till brottslighet, och du ska få träna dig i att se denna samhällsfråga ur olika perspektiv. Du ska också träna dig i att uttrycka egna tankar och värderingar kring brott och straff.

 

Något av momentets innehåll:

Lära sig vilka våra  grundlagar är och varför de är viktiga för vår demokrati.

 

·       Vad som menas med att Sverige är en rättsstat.

 

·       Rättssystemet i Sverige och de rättsvårdande myndigheternas uppgifter.

 

·       Händelsekedja från brott till påföljd.

 

·       Lära dig hur en svensk domstol fungerar.

 

·       Resonera kring orsaker till brott och vad man kan göra åt det.

 

·       Brottsoffers situation.

 

·       Påföljder.

 

·       Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra.

 

·       Begrepp som tillhör momentet.

 

Källor:

 Läromedel: NE.se

På padleten https://padlet.com/froken_personne/shc7 

 

 

Momentet kommer att innehålla föreläsningar, korta filmer, diskussionsuppgifter, gruppuppgifter och eget lektionsarbete.  Avsnittet testas med skriftligt läxförhör och prov. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9