👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matte 4B Geometriska objekt, massa och volym

Skapad 2021-06-03 20:48 i Hosiannaskolan Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik
I detta kapitel får du träna på att: * namnge och beskriva tredimensionella geometriska objekt. * jämföra, uppskatta och mäta massa * enhetsomvandla massa * jämföra, uppskatta och mäta volym * enhetsomvandla volym * arbeta med geometriska begrepp.

Innehåll

Kursplanens syfte

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

Undervisning/arbetssätt

 

Gemensamma genomgångar och diskussioner

Olika typer av problemlösningar (enskilt, par, grupp, alla)

Enskilt arbete

Arbete i par

Mattekollen 1,2 3 

Bingel

Test i slutet av temat

 

Begrepp

Kon

Kub

Rätblock

Pyramid

Cylinder

Basyta

Mantelyta

Kant 

Sidoyta

Massa

Volym 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Geometriska objekt, massa och volym

1
2
3
4
Begrepp
Grundbegreppen: volym, klot, kant, kon, rätblock, pyramid, kub, cylinder, massa, kant, kilo, deci, centi Överkurs: sidoyta, mantelyta, hekto, milli
Eleven kan inte förklara grundbegreppen.
Eleven kan med stöd förklara grundbegreppen.
Eleven kan förklara grundbegreppen.
Eleven kan förklara alla begreppen.
Massa
Enhetsbyte för massa kg-hg-g 1 kg = 10 hg = 1000 g. 1 hg = 100 g.
Eleven kan inte omvandla mellan några enheter.
Eleven kan med stöd omvandla mellan enheterna.
Eleven kan omvandla mellan enheter i ett steg. kg - hg , hg - g
Eleven kan omvandla mellan enheterna.
Massa
Mäta massa
Eleven kan inte mäta massa.
Eleven kan med stöd mäta massa.
Eleven kan mäta massa.
Massa
Jämföra massa
Eleven kan inte jämföra massa.
Eleven kan med stöd jämföra massa.
Eleven kan jämföra massa.
Massa
Uppskatta massa (rimlighet)
Eleven kan inte uppskatta massa.
Eleven kan med stöd uppskatta massa.
Eleven kan uppskatta massa.
Volym
Enhetsbyte för volym l-dl-cl-ml 1 l = 10 dl = 100 cl = 1000 ml. 1 dl = 10 cl = 100 ml 1 cl = 10 ml
Eleven kan inte omvandla mellan några enheter.
Eleven kan med stöd omvandla mellan enheterna.
Eleven kan omvandla mellan enheter i ett steg. l-dl-cl-ml
Eleven kan omvandla mellan enheterna.
Volym
Mäta volym
Eleven kan inte mäta volym.
Eleven kan med stöd mäta volym.
Eleven kan mäta volym.
Volym
Jämföra volym
Eleven kan inte jämföra volym.
Eleven kan med stöd jämföra volym.
Eleven kan jämföra volym.
Volym
Uppskatta volym (rimlighet)
Eleven kan inte uppskatta volym.
Eleven kan med stöd uppskatta volym.
Eleven kan uppskatta volym.