👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema sommar

Skapad 2021-06-03 22:47 i Vallastadens grundsärskola Linköping
Grundskola 1 – 6 NO (år 1-3)
Under sommarfritids kommer vi att undersöka allt som har med sommaren att göra.

Innehåll

Syfte 

Vi kommer under detta tema att arbeta med att utveckla vår förmåga att:

 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften.
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.
 • röra sig allsidigt i olika miljöer.

 

Hur?

 • Vi kommer att läsa och sjunga om sommaren.
 • Vi kommer att se filmer och reflektera kring saker som har med sommaren att göra.
 • Vi kommer att undersöka djur och växter omkring oss.
 • Vi kommer att genomföra uteaktiviteter som hör sommaren till.

Elevernas delaktighet

Alla aktiviteter vi ska genomföra under arbetsområdet kommer att anpassas så att alla elever kan vara delaktiga och bidra utifrån sin förmåga.

Elevernas utvärdering

När: I slutet av sommaren.

Hur: Arbetet kommer att dokumenteras i lärloggar samt med film och foto. Vi tittar på detta och reflekterar tillsammans över vad vi har lärt oss.

Personalens Utvärdering

När: Utvärderingen kommer att ske efter elevernas utvärdering i början av höstterminen.

Hur: Vi fyller i vårt dokument för analys

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Gr lgr11  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -