👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnen runt omkring oss - Åk 6

Skapad 2021-06-04 09:18 i von Bahrs skola Uppsala
Ämnen runt omkring oss - metaller
Grundskola 6 Kemi
"Ämnen runt omkring oss" (Koll på No, åk 6) Vi kommer arbeta med vilka olika ämnen vi har runt omkring oss.

Innehåll

Syfte är att du ska lära dig mer om ämnena runt omkring oss och deras egenskaper.

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • förklara vad en atom och en molekyl är
 • veta vad ett grundämne är och kunna ge exempel
 • veta vad en kemisk förening är och ge exempel
 • veta att ämnen har olika egenskaper
 • kunna berätta om kolets kretslopp i naturen
 • veta vad människan kan använda olika metaller till
 • kunna förklara hur man kan få fram metaller ur malmer
 • veta varför man återvinner olika ämnen
 • Kunna använda dig av olika begrepp som hör till området. 

                                   

Vi kommer att:

- Ha lärarledda genomgångar samt olika diskussioner

- Läsa texter och diskutera innehållet

- Gå igenom, förklara och träna på begrepp som hör till området. 

- Arbeta med olika uppgifter kopplat till innehållet

- Se film

- Söka information

- Göra undersökning, dokumentera och dra slutsatser. 

 

Bedömning

Jag kommer att göra bedömning under arbetets gång. Det kommer även att vara skriftliga bedömningsuppgifter som du kommer kunna förbereda dig inför. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6